Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Μεθοδολογίες υπολογισμού διγραμμικών μορφών και εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2918920
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρούπα Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

22. Numerical methods for Shallow Water Equations

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2918343
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουνάδης Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

23. Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών Κύπρου και Ελλάδας για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898858
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραπάνου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

24. Οι ανάγκες των μαθητών για επάρκεια, αυτονομία και σύνδεση μέσα στο πλαίσιο εργασιών του ομίλου δημιουργικής απασχόλησης Euromath.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898816
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χάχαλη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

25. Discrete time convolutions and elements of Markov renewal theory

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898647
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κορδαλής Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26. APPROACHES TO THE THEORY OF AGGREGATION

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898139
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκονέζη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

27. Ticket Queues - Modeling, Analysis and Strategic Customer Behavior

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897937
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλαμίδα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

28. Μοντέλα παιγνίων με συνεργασία σε εφοδιαστικές αλυσίδες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881991
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτεντάκης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

29. Μη Λεκτικές Όψεις Διδακτικών πρακτικών Μαθηματικής Επιχειρηματολογίας στο Γυμνάσιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897789
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννικοπούλου Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

30. Η πορεία προς έναν καθολικό αλγεβρικό συμβολισμό τον 16ο αιώνα, με έμφαση στο έργο του François Viète

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896646
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζάχαρης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

31. Σύγχρονα Συστήματα Κρυπτογράφησης με Εφαρμογή στα Κρυπτονομίσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατωπόδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

32. Η ιστορική εξέλιξη των αλγεβρικών εξισώσεων από την αρχαία Βαβυλώνα έως το Ars Magna - 1545 μ.Χ. (Girolamo Cardano)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φουσέκη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

33. Στοχαστική Ανάλυση επιφανειών με τραχύτητα με χρήση Μαρκοβιανών προτύπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897386
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαρίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

34. Μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε προβλήματα νανομετρολογίας επιφανειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897392
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιλίδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

35. Topics of the Calculus of Variations

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897019
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασάκος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

36. Η διάταξη Bruhat στην άλγεβρα, τη γεωμετρία και τη συνδυαστική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884981
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλείου Περικλής
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

37. Κρυμμένα Μαρκοβιανά Μοντέλα και Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα μέσω Θεωρίας Γράφων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897107
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστάκης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

38. Τα Μαθηματικά στον εργασιακό χώρο: όψεις αρνητικής συναισθηματικής σκέψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896272
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραδήμα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

39. Αξιώματα Αρχιμήδους – Ευδόξου. Από τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη στις Μη Αρχιμήδειες Γεωμετρίες: Μια ιστορική διαδρομή με διδακτικές προεκτάσεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896560
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαλέσιου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

40. Διαισθητική ανάπτυξη μεθόδου αριθμητικής ολοκλήρωσης μέσω της μοντελοποίησης ανοικτού προβλήματος κινηματικής: Μια εφαρμογή σε μαθητές Β΄ Λυκείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895963
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες