Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Η Δικαστική Άφεση της ποινής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691953
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παύλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

22. Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673283
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βλαμάκη Ζαχαρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία