Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Παραγωγίσεις σε άλγεβρες μη-φραγμένων τελεστών. Ηilbert pro-C*-διπρότυπα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309257
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαρακάς Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

22. Πεποιθήσεις και Στάσεις των μαθητών του Λυκείου για τα Μαθηματικά, Παράγοντες που τις διαμορφώνουν και σύνδεσή τους με τη μαθηματική επίδοση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309267
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπετανάς Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2016

23. Περί της τομής πεπερασμένα παραγόμενων υποομάδων μίας ομάδας- Η ιδιότητα του Howson σε HNN-επεκτάσεις και Αμαλγάματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309273
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παραμαντζόγλου Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2013

24. Ποιοτική μελέτη λύσεων μη γραμμικών ελλειπτικών συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309283
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2015

25. Προβλήματα Ασυμπτωτικής Γεωμετρικής Ανάλυσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309291
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαλέττας Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2012

26. Προβλήματα κυματικής διάδοσης και σκέδασης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309293
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χάλκος Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2015

27. Προβλήματα στη modular θεωρία αναπαραστάσεων αλγεβρικών ομάδων και θεωρία αναλλοίωτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309295
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γερανιός Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2011

28. Στρατηγικοί πελάτες σε συστήματα αναμονής με ομαδικές αναχωρήσεις πελατών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309339
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούνταλη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2014

29. Συγκλίσεις ακολουθιών μέτρων και μετρήσιμων συναρτήσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309341
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρίου Ξενοφών
Έτος εκπόνησης:
2012

30. Συστήματα εξυπηρέτησης με μεταβαλλόμενες παραμέτρους- υπολογιστικές τεχνικές και προβλήματα ελέγχου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309368
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάνου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2014

31. Τοπολογικές ιδιότητες χώρων Banach

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309472
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμπούκος Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2011

32. Formalizing Constructive Analysis: A comparison of minimal systems and a study of uniqueness principles.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309630
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαφειάδου Γαρυφαλλιά
Έτος εκπόνησης:
2012

33. H ιδιότητα της μη-ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309633
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Σπύρος
Έτος εκπόνησης:
2012

34. Partial Orderings and Algorithms on Graphs

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309689
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Αρχοντία
Έτος εκπόνησης:
2013

35. Phantom maps στη θεωρία ομοτοπίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309691
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσακανίκας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2011

36. Xώροι τελεστών και άλγεβρες τελεστών: ημισταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309766
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κακαριάδης Ευγένιος
Έτος εκπόνησης:
2011

37. "Κατανόηση Γεωμετρικού σχήματος από μαθητές Β' Λυκείου"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315579
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχελαράκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

38. Αδιαχώριστα στοχαστικά παιχνίδια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315605
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παΐζης Γεράσιμος
Έτος εκπόνησης:
2013

39. Αιτιακές και τοπολογικές δομές σε καμπύλους χωροχρόνους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315614
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φλουρής Ζαχαρίας
Έτος εκπόνησης:
2012

40. Ακέραιοι Gauss

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315616
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζιώτζιος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2011