Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Το ιστολόγιο "socialpedagogy.gr" ως κοινωνικο-παιδαγωγική κοινότητα πρακτικής και μάθησης για εκπαιδευτικούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899155
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοντογιάννη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

22. Εκφοβισμός, Παρενόχληση Και Διακρίσεις Στον Χώρο Εργασίας των Εκπαιδευτικών Της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Του Ν. Λάρισας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2918645
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μπέμπης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση