Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Die Bedeutung der Lerneridentität im Grammatikunterricht

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2866927
Μονάδα:
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κανελλά Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

22. Die Untersuchung der neugriechischen Volkskultur am Beispiel der Werke Bernhard Schmidts und Theodor Kinds und ihre ideologischen Folgen für die griechische und deutsche Identitätsbildung

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866438
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαδικός Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

23. Eine psychoanalytische Annäherung an die Literatur des Dritten Reiches am Beispiel ausgewählter Werke von Hanns Johst

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865545
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στράτου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

24. GRIECHENLAND ALS "SCHAUPLATZ" IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN KRIMINALLITERATUR: Am Beispiel von A. Paulys Roman "Lügenblau" & P. Pachels "Blutiger Marmor"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865101
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναγνωστάκη Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

25. Οι συμφωνίες επιλεκτικής διανομής στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862877
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαλτά Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

26. Η αντίθεση αποφάσεων Γ.Σ. Α.Ε. στα χρηστά ήθη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862702
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δασκαλόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

27. Τα επιτόκια χορήγησης των ελληνικών Τραπεζών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860363
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βλαζάκη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

28. Heimatverlust - die untragbare Last. Exilliteratur im Dritten Reich am Beispiel Stefan Zweigs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837167
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιονή Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

29. Der Widerstand im Dritten Reich in der deutschen Nachkriegsliteratur. Bruno Apitz - Hans Fallada - Erich Maria Remarque.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837086
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κορώνη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

30. Η προβολή νέων ισχυρισμών στην κατ’ έφεση δίκη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819185
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κρασσάς Σταμάτιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

31. Das Reflexionserhabene. Analyse des Erhabenen bei Schiller im Licht seines späten Pessimismus

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2810733
Μονάδα:
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Διαμαντόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

32. Bilingualer Erstspracherwerb Die Begriffsentwicklung im Deutschen bei einem bilingual aufwachsenden dizygotischen Zwillingspaar (Eine Fallstudie)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768093
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καπερνάρου Μυρτώ-Ευφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

33. Die Obstruenten des Deutschen und ihre Didaktisierung im DaF- Unterricht griechischer Lerner

Διπλωματική Εργασία uoadl:2765268
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαρρή Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

34. Textkohärenz beim schriftlichen Ausdruck. Theoretische Ansätze und didaktische Überlegungen auf B2-Niveau.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758925
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδημητροπούλου Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

35. Die e-Laute im Deutschen. Ein Didaktisierungsvorschlag für griechische Lerner des Deutschen

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751145
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεμενόγλους Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

36. Theater als Instrument der Propaganda im Dritten Reich am Beispiel von Kleists Werk „Die Herrmannsschlacht“

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751140
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπατρέχα Βιργινία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

37. Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2708838
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γρηγοροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

38. Το διττό αξιόποινο για τα φορολογικά αδικήματα στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680659
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσολάκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

39. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εργασίας - Crowdsourcing

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680236
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χολής Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

40. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2325065
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπερτίδη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο