Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσα από κείμενα της Καινής Διαθήκης - Μια εναλλακτική διδακτική πρόταση

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2940972
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Αλέξανδρος Αναστασόπουλος,
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2015

22. Φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών: Συμβολή στον σχεδιασμό της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο Λύκειο

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940967
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2015

23. Religion and Religious Diversity within Education in a Social Pedagogical Context in Times of Crisis: Can Religious Education Contribute to Community Cohesion?

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940962
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Marios Koukounaras-Liagkis
Έτος δημοσίευσης:
2015

24. Μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και νέο Πρόγραμμα Σπουδών: Μία θρησκειοπαιδαγωγική έρευνα σε μία αντιθρησκευτική κοινωνία

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2940959
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2014

25. Η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και πίστης του παιδιού και του εφήβου. Μία συμβολή στην αγωγή και την εκπαίδευση με την αρωγή των λόγων του οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940948
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2014

26. Διδακτική τεχνολογία για ένα αποτελεσματικό μάθημα σε κονστρουκτιβιστικό μαθησιακό πλαίσιο. Έρευνα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο μάθημα των Θρησκευτικών

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2940944
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Ηλίας Ματσαγγούρας,
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2014

27. Religious Education in Greek Public Schools in Western Thrace: Identifying Controversial Issues

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940933
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Marios Koukounaras Liagkis
Έτος δημοσίευσης:
2013

28. Religion in the Curriculum in the Post-Modern Era: Why Young People Should Know about Religion?

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940929
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Marios Koukounaras Liagis
Έτος δημοσίευσης:
2013

29. Action And Learning: Making Sense Of And Giving Meaning To. A Research On Enquiry Based Learning In An Applied Theatre Model

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940925
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Marios Koukounaras Liagkis
Έτος δημοσίευσης:
2013

30. Η Θρησκευτική Εκπαίδευση στο Λύκειο στην τομή της νεωτερικής και μετανεωτερικής σκέψης. Η λύση είναι η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση;

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940905
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2013

31. Το Μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα και αύριο. Μία άποψη με κριτήριο την παιδαγωγική και διδακτική του μαθήματος

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940901
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2013

32. Οι θρησκείες στο σχολείο. Μία μετανεωτερική προσέγγιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης με τεχνικές από το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2940897
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2012

33. Compulsory Religious Education: A Justification Based on European Experience

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2940894
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Marios Koukounaras-Liagkis
Έτος δημοσίευσης:
2012

34. Η χρήση βιβλικών κειμένων στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940870
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2011

35. Can an educational intervention, specifically Theatre in Education, influence students' perceptions of and attitudes to cultural and religious diversity? A socio-educational research

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940866
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Marios Koukounaras‐Liagis
Έτος δημοσίευσης:
2011

36. Εκπαίδευση, θρησκεία, μετανάστες. Έρευνα για τις αντιλήψεις και τις στάσεις των νέων της Ελλάδας

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2940862
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2011

37. Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα και θρησκευτική ετερότητα. Εκπαιδευτικές δράσεις για τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Μια κοινωνική-εκπαιδευτική έρευνα

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940859
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2011

38. Διαπολιτισμική Θρησκευτική Αγωγή στο Ελληνικό Σχολείο: Ένα μάθημα για όλους και όχι διαθρησκειακό

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940855
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2010

39. Ετερότητα και εκπαιδευτικές δράσεις για τη διαπολιτισμική επικοινωνία, στα πλαίσια της θρησκευτικής αγωγής. Μία κοινωνική-εκπαιδευτική έρευνα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2940848
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2010

40. Αν ήταν έτσι το σχολείο, θα ήθελα να πηγαίνω όλη την ημέρα». Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα: η πρόταση για το νέο σχολείο

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2940845
Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Έτος δημοσίευσης:
2010