Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Οι δράσεις μίας μελλοντικής εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τη μαθηματική πρόκληση και τη διαφοροποίηση: ο ρόλος των ερωτήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925448
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργιάδου Σεβαστή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

22. Ο ρόλος των γενεσιουργών παραδειγμάτων στο πέρασμα στην απόδειξης σε μαθητές Α' Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925405
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιάκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

23. Η εφαπτομένη τον 17ο αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925278
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάνεση Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

24. Φιλοσοφικές απόπειρες προσέγγισης του μαθηματικού απείρου: η φιλοσοφική αμηχανία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925254
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ασημένιου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

25. Quantum nonlocality and operator space theory

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925140
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηνικολάου Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26. Ασυμπτωτικές Εκτιμήσεις για Παραβολικά Προβλήματα Τέταρτης στις Δύο Διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921930
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρούσης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

27. Ricci Curvature & Optimal Transport

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921567
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σίμος Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

28. Διερεύνηση της κατανόησης του πραγματικού αριθμού στη μετάβαση από τους ρητούς αριθμούς από μαθητές και εκπαιδευτικούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920984
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νασιοπούλου Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

29. Πολυώνυμα και επίλυση συστημάτων πολυωνυμικών εξισώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920305
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καστάνη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

30. Ο ρόλος της Αρχής του Ευδόξου στο Βιβλίο VI των Στοιχείων του Ευκλείδη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920083
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργακοπούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

31. Η Αρχή της Συμβατής Περάτωσης του Απείρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919843
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πισιμίση Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

32. FINITE TYPE INVARIANTS FOR KNOTOIDS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919730
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανουράς Μανούσος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

33. Μία εισαγωγή στις Τριγωνισμένες Κατηγορίες και το Θεώρημα Αναπαραστασιμότητας του Brown

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919561
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαήλ Γεωργίου
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

34. Προσθετική θεωρία αριθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919495
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

35. Μεθοδολογίες υπολογισμού διγραμμικών μορφών και εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2918920
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρούπα Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

36. LITERATURE REVIEW OF CAUSAL INFERENCE WITH THE USE OF STRUCTURAL CAUSAL MODELS (SCM)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2918381
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασιος Διονυσοπουλος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

37. Numerical methods for Shallow Water Equations

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2918343
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουνάδης Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

38. Splitting Theorems for Semi-Riemannian Manifolds

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916861
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντούλιος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

39. Αναπαραστάσεις της Schur άλγεβρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευαγγέλου Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

40. Μοντελοποίηση περιοδικής συμπεριφοράς μέσω επίλυσης ανοικτού προβλήματος: Μία εφαρμογή σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2914928
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσαγκαράκης Φώτης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες