Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. "Metaphors of pain: Conceptual mappings and affective meanings"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939269
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μεταξά Αριστέα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

22. "Mr West Said: I am tired. - Did he say he is tired or he was tired?" Grammar-Translation vs Communicative Method in grammar teaching

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875004
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκίκα Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

23. "Niccolò Tommaseo - Luigi Mercantini - Διονύσιος Σολωμός: Κοινές θεωρήσεις - συγκλίσεις"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882397
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δημοπούλου Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

24. "Sexism Blindness" A study of the Impoliteness Strategies Employed in a Greek YouTube Polylogue on Sexism

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939819
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σήτου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

25. "The evolution of mobile communications: Moving from 1G to 5G, and from human-to-human to machine-to-machine communications"

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324030
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιωτοπούλου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2015

26. "The impact of physical activity and smoking on semen analysis parameters in young healthy Greek male population"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449495
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλεξοπούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

27. "This is a website for humans, who are women": Counter-discourses and alternative identities in a Greek website

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874998
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κρικέλα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

28. "Turkey’s energy role in the Eastern Mediterranean and the Balkans: Challenges and Perspectives"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2314979
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Βασιλακόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

29. "Άνθη της πέτρας, φυσιογνωμίες που ήρθαν και μου μίλησαν". Όψεις του γλυπτικού έργου της Μπέλλας Ραφτοπούλου (1902-1992)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866068
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παρασκευά Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

30. "Όταν το νερό αγκάλιασε την πέτρα". Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης του σπηλαίου στη διδασκαλία της Χημείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινάκου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2013

31. "Όψεις αντιρομαντισμού στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό μουσικό μοντερνισμό"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449201
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σουλτάνης Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

32. "ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ": Η εκδήλωση της ποντιακής μουσικοχορευτικής ταυτότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452895
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ιωσηφίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

33. "Ακαδημαϊκή και διοικητική δομή και λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ερευνητική και κριτική θεώρηση."

Διπλωματική Εργασία uoadl:2330019
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μιχαλοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017

34. "Ακρόαση και Δημιουργία Ηχοτοπίων στο Νηπιαγωγείο με Νέες Τεχνολογίες: Από τη Θεωρία στην Πράξη."

Διπλωματική Εργασία uoadl:1956153
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Συγγραφέας:
Ασυλλόγιστου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017

35. "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939002
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζαχαρόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

36. "Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή, παρούσα κατάσταση και προοπτικές"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1520693
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Δημητράκος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

37. "Αξιοποίηση Ψηφιακού Επιχειρηματολογικού Χάρτη για τη Βελτίωση των Επιχειρηματολογικών Δεξιοτήτων μαθητών της Γ’ Λυκείου"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2923091
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπάζογλου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

38. "Αξιοποίηση του κινούμενου σχεδίου για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής Λυκείου"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885569
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοσμάτου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

39. "Απορρόφηση εδαφικού σεληνίου σε φυτικά είδη καλλιέργειας τριφυλλιού και μαρουλιού υπο διαφορετικές συνθήκες εδαφικής οξύτητας"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315571
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιουμπρή Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2015

40. "Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863346
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψαρολόγου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός