Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Ανάλυση έκφρασης και μελέτη αποπτωτικών γονιδίων στην παιδική λευχαιμία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1325917
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταμάτη Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

22. Ανάπτυξη Νευρωνικού Δικτύου με κλινικές, εργαστηριακές και εμβρυολογικές παραμέτρους ως μοντέλο πρόβλεψης της έκβασης των κύκλων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2820591
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βογιατζή Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

23. Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας για την ανίχνευση μεταλλάξεων και πολυμορφισμών σε DNA και RNA

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305662
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πούλου Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2013

24. Ανίχνευση και αξιολόγηση του φρουρού λεμφαδένα σε καρκίνο ενδομητρίου πρώιμου σταδίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2191155
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπηλιάτης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

25. Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο του παράγοντα VIII σε παιδιά με βαριά αιμορροφιλία Α

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305694
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καψιμάλη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2013

26. Ανίχνευση νέων αλληλομόρφων σε γονίδια που προδιαθέτουν για τον κληρονομικό καρκίνο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2878817
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαμεντζελοπούλου Μυρτώ-Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

27. Ανίχνευση ορμονικών υποδοχέων, κολλαγόνων και μεταλλοπρωτεϊνασών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ακράτεια ούρων και χαλάρωση του πυελικού εδάφους.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1509477
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρηγοριάδης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

28. Ανίχνευση πρωτεωμικών δεικτών πρώιμης διάγνωσης προεκλαμψίας και IUGR

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305698
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαγιώκος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2014

29. Ανίχνευση υπομικροσκοπικών χρωμοσωμικών διαταραχών σε ασθενείς με αυτιστικές διαταραχές με την μέθοδο των μικροσυστοιχιών συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού arrayCGH

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326850
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Οικονομάκης Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2017

30. Ανίχνευση υπομικροσκοπικών χρωμοσωμικών διαταραχών σε ασθενείς με νοητική υστέρηση αγνώστου αιτιολογίας με τη μέθοδο των μικροσυστοιχιών γενωμικού συγκριτικού υβριδισμού (array-CGH)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305706
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννίκου Κρινιώ
Έτος εκπόνησης:
2014

31. Ανίχνευση φορέων νωτιαίας μυϊκής ατροφίας με ποσοτικό pcr στο γενικό πληθυσμό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305708
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

32. Ανακάλυψη πρωτεϊνών σχετικών με την παθολογία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2850669
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λυγηρού Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

33. Ανι?χνευση μοριακω?ν διαταραχω?ν σε γυναι?κες με πρω?ιμη ωοθηκικη? ανεπα?ρκεια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305673
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σέττας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

34. Ανοσογενετική-έλεγχος αμφισβητούμενης πατρότητας/μητρότητας. Σύγκριση δύο προσπελάσεων.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2838396
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουνιάκη Διαμάντω
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

35. Ανοσολογική διερεύνηση των παιδιών με κοιλιοκάκη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305753
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κρινή Μαρουδιά
Έτος εκπόνησης:
2014

36. Ανοσολογικό προφίλ φυσιολογικών και διαβητικών κυήσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2867922
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιφναίος Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

37. Αξιολόγηση θρέψης σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές ελληνίδες. Μελέτη της παρέμβασης με μοντέλο μεσογειακού τύπου τρόπου ζωής σε δομικούς και λειτουργικούς δείκτες υπο - ομάδας παχυσάρκων γυναικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2819714
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαβαγγέλης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

38. Αξιολόγηση νεότερων βιοχημικών δεικτών σε παιδιά με καρκίνο και εμπύρετη ουδετεροπενία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305788
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ορφανάκου Αρχοντούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

39. Αξιολόγηση της επίδρασης ανοσοτροποποιητικής θεραπείας σε πειραματικό μοντέλο φλεγμονής κατά τη διάρκεια της κύησης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305798
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πολύζου Ηλέκτρα
Έτος εκπόνησης:
2014

40. Αξιολόγηση της παροχής υπηρεσίας κλινικής γενετικής στον τομέα των σπανίων δυσμορφικών συνδρόμων σε ένα ελληνικό τμήμα κλινικής γενετικής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305809
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντούζγου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015