Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. 1 Δεκεμβρίου 1945

Πρακτικά uoadl:52767
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. 1 Δεκεμβρίου 1948

Πρακτικά uoadl:52824
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. 1 Ιουλίου 1857

Πρακτικά uoadl:53572
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. 1 Ιουλίου 1965

Πρακτικά uoadl:189154
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. 1 Ιουνίου 1889

Πρακτικά uoadl:54232
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. 1 Ιουνίου 1899

Πρακτικά uoadl:54511
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. 1 Ιουνίου 1899

Πρακτικά uoadl:49776
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. 1 Ιουνίου 1915

Πρακτικά uoadl:57179
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. 1 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:57629
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. 1 Ιουνίου 1928

Πρακτικά uoadl:63753
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. 1 Ιουνίου 1949

Πρακτικά uoadl:52832
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. 1 Ιουνίου 1956

Πρακτικά uoadl:185277
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. 1 Μαΐου 1871

Πρακτικά uoadl:49073
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. 1 Μαρτίου 1867

Πρακτικά uoadl:45839
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. 1 Μαρτίου 1906

Πρακτικά uoadl:2326
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. 1 Μαρτίου 1914

Πρακτικά uoadl:50229
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. 1 Μαρτίου 1919

Πρακτικά uoadl:59391
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. 1 Μαρτίου 1929

Πρακτικά uoadl:67742
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. 1 Μαρτίου 1948

Πρακτικά uoadl:52807
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. 1 Μαρτίου 1965

Πρακτικά uoadl:188466
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο