Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. “Daniel the Protopsaltes (+ 1789): his life and work. A preliminary paper”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935283
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2010

22. “Byzantine Music as ‘Tabula Rasa’ or Which should be the ‘Language’ of Byzantine Music”

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2935236
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2014

23. “ ‘…old wine into new bottles…’ The continuity of the Tradition in the Contemporary Composition Practice of Byzantine Music”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935260
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

24. Ὁ ρόλος τῶν παλαιφάτων ὀρθοδόξων πατριαρχείων εἰς τὸν ἰσλαμικὸν κόσμον

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2939511
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Κυριακός Νικολάοου-Πατραγάς
Έτος δημοσίευσης:
2015

25. Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936294
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2014

26. Ὁ Γέρων Ἱερόθεος (1762-1814). Ἡ πολιτεία τοῦ κτίτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας καὶ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Βίου του

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936298
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2000

27. Ἡ Ἀρμενικὴ γενοκτονία ὡς ἀποτελέσμα τῶν γεωστρατηγικῶν ἀνταγωνισμῶν τῶν μεγάλων δυνάμεων στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2937864
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Έτος δημοσίευσης:
2017

28. Ἡ συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας. Πῶς ἀντιδρᾷ ἡ γείτων στὴν σύγχρονο γεωπολιτικὴ συγκυρία

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2939514
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Έτος δημοσίευσης:
2015

29. Ἡ Χρῆσις τῆς Γνώσεως στὶς γεωπολιτικὲς ἐπιδιώξεις τῶν κρατούντων τῆς γῆς

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2937874
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Έτος δημοσίευσης:
2017

30. Ἡ Τουρκία πεδίο μάχης μεταξὺ ἰσλαμιστῶν Τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ Φετουλὰχ Γκιουλὲν.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2939546
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Έτος δημοσίευσης:
2014

31. Ἡ Γεωπολιτικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας: Τὸ «Εἶναι» καὶ τὸ «Πρέπει».

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2938080
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Έτος δημοσίευσης:
2016

32. Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς μουσικὴν Παχωμίου μοναχοῦ. Είσαγωγή-Κριτικὴ ἔκδοση-Σχόλια: Ἀχιλλεὺς Γ. Χαλδαιάκης

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936296
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2015

33. Ἐφαρμογὴ Ἀπλῶν καὶ Σύνθετων Δεικτῶν τῶν Τεσσάρων Γεωπολιτικῶν Πυλώνων στὴν Μεθοδολογία τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Αναλύσεως: Ἡ Περίπτωση τῆς Συρίας.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2937834
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Ξανθίππη Δωματιώτη
Άγις-Γεώργιος Δήγκας
Έτος δημοσίευσης:
2017

34. Ἀπὸ τὸν Νikolas J. Spykman στὸν Alexandre Kojève: Τὸ ἄγνωστο ταξεῖδι στὴν ἀντίληψη τῆς ἀσφαλείας τῆς Δύσεως

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2937872
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Έτος δημοσίευσης:
2017

35. Причины создания НАТО

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2938053
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ioannis Mazis
Έτος δημοσίευσης:
2016

36. ВАРИАНТ «БЕШЕНОЙ» ПЕШКИ Кто поставит мат в сложной гроссмейстерской игре на «Великой шахматной доске» Ближнего Востока?

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2938055
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ioannis MAzis
Έτος δημοσίευσης:
2016

37. σύνδρομο Κοοlen de Vries

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2812891
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Συγγραφείς:
Αννα Αγγελουση
Έτος δημιουργίας:
2018

38. Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός αποκλεισμός: Γεφυρώνοντας το έμφυλο ψηφιακό χάσμα (Digital skills and digital exclusion: Bridging the gender digital divide)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2838925
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2018

39. Χωροχρονική αξιολόγηση της επίθεσης στην Πετοσφαίριση υψηλού επιπέδου σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2931239
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Σωτήριος, Δρίκος
Έτος δημοσίευσης:
2019

40. Φύλο και απασχόληση: Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2859051
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημιουργίας:
2018