Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Συσχέτιση των γδΤ κυττάρων του περιφερικού αίματος με αυτόματες αποβολές σε γυναίκες με χλαμυδιακές λοιμώξεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2358232
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βοσκάκης Ιερώνυμος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

22. Συσχέτιση του πάχους του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων με παράγοντες προφλεγμονώδους διεργασίας σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308265
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσουβαλάς Εμμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2015

23. Συσχέτιση του νευροτροφικού παράγοντα BDNF στο αμνιακό υγρό κυήσεων δευτέρου τριμήνου με την ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2867208
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνακόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

24. Συσχέτιση του βιοχημικού παράγοντα ADAM 12 στο πρώτο τρίμηνο της κύησης με υπέρταση και καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308263
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κασίμης Χαρίλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

25. Συσχέτιση νεφρικής λειτουργίας εντός φυσιολογικών ορίων με υποκλινική αρτηριακή νόσο σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308238
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τουρλάκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

26. Συσχέτιση δομικών και λειτουργικών δεικτών πρώιμης αθηρωμάτωσης με τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308215
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρμένη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

27. Συμμόρφωση παιδιατρικών ασθενών στην αντιφυματική θεραπεία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308186
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαλλιανάτου Γερασιμούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

28. Συμβιωτικές μορφές οξυούρου και παιδιού . Από τον παρασιτισμό στην αμφοτεροβίωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1324811
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πατσαντάρα Γιαννούλα
Έτος εκπόνησης:
2016

29. Στάθμιση της κλίμακας "Alberta Infant Motor Scale" (AIMS) στον Ελληνικό πληθυσμό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308083
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συρεγγέλας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

30. Πρόσθετοι δείκτες αθηρωμάτωσης σε παιδιά με δυσλιπιδαιμία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308033
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βορρέ Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2015

31. Πρωτεωμική ανάλυση πλάσματος υπό συνθήκες έντονου στρες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308041
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαλφούσια Ηδύλη
Έτος εκπόνησης:
2014

32. Προσδιορισμός λευκοτριενίων στα ούρα παιδιών με συρίττουσα αναπνοή μετά από λοίμωξη (φαινότυπο λοιμώδους άσθματος) με η χωρίς ατοπία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308012
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρμαρινός Αντώνης
Έτος εκπόνησης:
2013

33. Προσδιορισμός επιπέδων ιρισίνης στον ορό σε γυναίκες με το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ) και συσχέτιση με επίπεδα ανδρογόνων και δείκτες ινσουλινοαντοχής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2777551
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αθανασόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

34. Προσδιορισμός γονότυπου HPV ιού στο δέρμα των παιδιών με τη μοριακή τεχνική άμεσης ανάλυσης αλληλουχιών DNA (Direct Sequencing Analysis). Συσχέτιση γονότυπου με την κλινική προσβολή, τον τρόπο μετάδοσης και την ηλικία.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305564
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

35. Προοπτική μελέτη των επιπέδων ορού της ngal, mmp-9 και των αγγειογεννητικών μορίων plgf και sflt-1 σε εγκύους με υπερτασική νόσο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308004
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραμπάς Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2014

36. Προοπτική μελέτη ανίχνευσης νεογνών με συγγενή CMV λοίμωξη με τη μέθοδο της ξηρής σταγόνας αίματος και συσχέτιση με απώτερη εκδήλωση της νευροαισθητήριας βαρηκο?ας και ψυχοκινητικής καθυστέρησης’

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308000
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σύγγελου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2016

37. Προβλεπτικοί παράγοντες της κανονικότητας της περιόδου σε Ελληνίδες Γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519177
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Συγγραφέας:
Χριστοδουλοπούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

38. Προαποπτωτικοί δείκτες στη συστηματική κυκλοφορία υγιών μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών πριν και μετά τη χορήγηση ορμονικής θεραπείας και ραλοξιφαίνης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1307961
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιάσου Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2013

39. Πνευματικότητα και υγεία. Πνευματικοί παράγοντες και διαχείριση θεμάτων υγείας κατά την ορθόδοξη διδασκαλία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2777276
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Συγγραφέας:
Δαρβύρη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

40. Περιφερική νευροπάθεια σε παιδιά και εφήβους με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1307910
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λουράκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016