Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Ψήφισμα: 26 Ιουλίου 1921

Πρακτικά uoadl:2976
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Ψήφισμα: 25 Ιουλίου 1935

Πρακτικά uoadl:53676
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Ψήφισμα: 24 Απριλίου 1947

Πρακτικά uoadl:54644
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Ψήφισμα: 23 Φεβρουαρίου 1957

Πρακτικά uoadl:167550
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Ψήφισμα: 23 Φεβρουαρίου 1956

Πρακτικά uoadl:167535
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Ψήφισμα: 23 Μαίου 1922

Πρακτικά uoadl:3065
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Ψήφισμα: 22 Φεβρουαρίου 1958

Πρακτικά uoadl:179261
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Ψήφισμα: 20 Φεβρουαρίου 1951

Πρακτικά uoadl:57095
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Ψήφισμα: 20 Μαρτίου 1936

Πρακτικά uoadl:53692
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Ψήφισμα: 20 Μαρτίου 1922

Πρακτικά uoadl:3049
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Ψήφισμα: 20 Μαΐου 1957

Πρακτικά uoadl:167555
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Ψήφισμα: 20 Δεκεμβρίου 1932

Πρακτικά uoadl:53632
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Ψήφισμα: 2 Ιανουαρίου 1952

Πρακτικά uoadl:57100
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Ψήφισμα: 19 Φεβρουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:2858
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Ψήφισμα: 19 Ιουλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185127
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Ψήφισμα: 18 Μαΐου 1936

Πρακτικά uoadl:53699
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Ψήφισμα: 17 Μαΐου 1912

Πρακτικά uoadl:2603
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Ψήφισμα: 16 Νοεμβρίου 1920

Πρακτικά uoadl:2952
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Ψήφισμα: 15 Μαΐου 1952

Πρακτικά uoadl:54764
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Ψήφισμα: 15 Ιουνίου 1936

Πρακτικά uoadl:53704
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο