Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. «Η Κυριαρχία της Τρομοκρατίας στην Τουρκία» και «Ο Κουτσός Δήμαρχος της Κερασούντας»

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2775419
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2008

22. Νεομάρτυρες της Σμύρνης: «ο Ξεδιάντροπος Ζυγός» (1816)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2775410
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2008

23. THINKING GLOBALLY AND ACTING LOCALLY: THE POWER OF PLAY AND GAMES

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2418144
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
, Konstantinos Karteroliotis
,Fotini Venetsanou,
Aspasia Dania
Έτος δημιουργίας:
2017

24. Homophobia predictors – A case study in Greece: heterosexual physical education student attitudes towards male and female homosexuality

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2779529
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Yannis Georgiou,
Nikolaos Patsantaras,
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2018

25. Spectroscopic and nanoscale characterization of blue-coloured smithsonite (ZnCO3) from Lavrion historical mines (Greece)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2320625
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Michail Samouhos
Janez Zavašnik
Alexander Rečnik
Athanasios Godelitsas
Elias Chatzitheodoridis
Yiannis Sanakis
Έτος δημοσίευσης:
2015

26. Ελληνισμός, Υποδούλωση, Τρομοκρατία και Δουλεία: Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών (HELLENISM, SUBJUGATION, TERRORISM AND SLAVERY: Personal Accounts by Western Women Travelers)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332859
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016

27. «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2334370
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016

28. The East in the Eyes of Western Women Travellers of the 18th and 19th Centuries: Solidarity and Understanding the East

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332894
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2015

29. Gender, Volunteerism and Military Hospitals: War Nurses, Educators and Philanthropists of the Nineteenth-Century

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332707
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017

30. Elizabeth S. Anderson, What is the point of equality? : Σύνοψη ενός επιχειρήματος

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2880206
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2018

31. TOWARDS A GENDER-NEUTRAL INCLUSIVE INFORMATION SOCIETY: PRESERVING THE EUROPEAN MODEL IN THE INFORMATION AGE

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2775555
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
,NIKOLAOS PATSANTARAS
Έτος δημοσίευσης:
2005

32. Η Κρίση στο Γυναικείο Αθλητισμό: η Μοντελοποίηση των Αθλητών/τριών

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417967
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2011

33. Gender Devaluation and Gender Fatigue: Getting Women on the Glass Escalator

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417982
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2011

34. Female Entrepreneurship, a Culture of Collaboration

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417987
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012

35. Athletes United for Peace: Reconciliation through Sport

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2337647
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012

36. Women Entrepreneurs, an Emerging Economic Force

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2418006
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010

37. The Glass Escalator and Gender Fatigue: Getting Gender back on the Agenda.

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417998
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010

38. Inspiring Women into Technology: the EUD Megacommunity

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2418002
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010

39. ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ: Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2775494
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ
Έτος δημοσίευσης:
2003

40. Strategies for Closing Three Major Gender Gaps: Participation-Engagement Gap, Pay Gap and Advancement-Leadership Gap

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417994
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010