Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Συστήματα εξυπηρέτησης με μεταβαλλόμενες παραμέτρους- υπολογιστικές τεχνικές και προβλήματα ελέγχου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309368
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάνου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2014

22. Το κεντρικό οριακό θεώρημα και η ταχύτητα σύγκλισης αυτού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320437
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιανού Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2013

23. Αδιαχώριστα στοχαστικά παιχνίδια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315605
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παΐζης Γεράσιμος
Έτος εκπόνησης:
2013

24. Μαρκοβιανές αλυσίδες και ζευγάρωμα από το παρελθόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318255
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκιώνη Ελίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

25. Σύγκριση μοντέλων για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης με διακεκομμένες παρατηρήσεις πιθανόν πληροφοριακές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319918
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρελτζή Φωτεινή- Θεανώ
Έτος εκπόνησης:
2012

26. Υπολογιστικές μέθοδοι για το πρόβλημα one-armed bandit

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320583
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάμπρου Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2014

27. Περιορισμένος Μέσος Χρόνος Επιβίωσης και Εφαρμογές στη Μετα-Ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319419
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πανάγου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2014

28. Περί Ασυμπτωτικής Συμπεριφοράς των Δειγματικών Κεντρικών Ροπών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319423
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψάλτης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013

29. Το CAPM και εφαρμογές σε δεδομένα ελληνικών μετοχών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320470
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

30. Learning Poisson Binomial Distributions with Differential Privacy

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332104
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακόπουλος Αγαμέμνων
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

31. Geometric Proximity Problems in High Dimensions

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708336
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αβαρικιώτη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

32. Polytope Membership in High Dimension

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672490
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

33. Transfer k-means: a new supervised clustering approach

Διπλωματική Εργασία uoadl:1710277
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τελώνη Πελαγία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

34. OPINION DYNAMICS WITH LOCAL INTERACTIONS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326064
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

35. Non-Strict Pattern Matching and Delimited Control

Διπλωματική Εργασία uoadl:2182697
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαρμπαγιάννης Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

36. Quantum Complexity, Relativized Worlds, and Oracle Separations

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325627
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μυρισιώτης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

37. Παραμετρικοί Αλγόριθμοι και Μητροειδή: η χρήση των συνόλων αντιπροσώπευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325895
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετροπαναγιωτάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

38. Change-Averse Nash Equilibria in Congestion Games

Διπλωματική Εργασία uoadl:2300505
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάντης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

39. Online Facility Location with Switching Costs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2244321
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζακυνθινού Λυδία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

40. Μια αναδρομή στην Mη-Mεταθετική Kρυπτογραφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285461
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρταλίδου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες