Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Η σημασία των υψηλών επιπέδων HDL ως προς την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε πρωτοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι δεν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311840
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ηλία Φρειδερίκη
Έτος εκπόνησης:
2013

22. Παρακολούθηση ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος. Διαφορές μεταξύ εκείνων που έλαβαν θρομβόλυση και όσων υπεβλήθησαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313294
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλύβα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2016

23. Προσαρμογή του ενδοθηλίου των καρωτίδων σε ηλικιωμένους ασθενείς σε σχέση με το λιπιδαιμικό προφίλ και το κάπνισμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313661
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2014

24. Η δυσλειτουργία της όσφρησης και της γεύσης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311517
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δασκαλάκη Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2014

25. Ποιότητα ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο στην τρίτη ηλικία και επιβάρυνση της οικογένειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313495
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασιλάκη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2013

26. Eπίδραση της διαφλέβιας βηματοδότησης στην απελευθέρωση της καρδιακής τροπονίνης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314771
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδου Αγάπη
Έτος εκπόνησης:
2014

27. Συμμόρφωση του καρδιοπαθούς στη φαρμακευτική αγωγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313978
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βορριά Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2013

28. Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη καρδιάς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπασωτηρίου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2013

29. Η διερεύνηση της επίδρασης της παχυσαρκίας στις μεταβολικές παραμέτρους της καρδιοαναπνευστικής κόπωσης σε πρόσφατα διαγνωσθέντες και ρυθμισμένους υπερτασικούς ασθενείς βάσει του φύλου τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311507
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουμπάρη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2015

30. Η μουσική ως συντελεστής αποδυνάμωσης προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311760
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Άννινου Δανάη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

31. Η ηχωκαρδιογραφία και αξιολόγηση της καρδιακής ακρόασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311715
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κορλού Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2013

32. Παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου σε ψυχιατρικούς ασθενείς βάσει υποκείμενης νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313323
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κριτσωτάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

33. Προγνωστική σημασία της παχυσαρκίας σε ασθενείς μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313582
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φουσέκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014

34. Προγνωστική σημασία του σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς μετά από στεφανιαίο σύνδρομο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313584
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φουσέκη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

35. Κλινική έκβαση ασθενών που υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση σε σχέση με το ιστορικό καρδιακής νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312273
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λημνιού Παγώνα
Έτος εκπόνησης:
2016

36. Καρδιομεταβολικά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης και χορήγηση GLP-1

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916479
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργούλη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

37. Επεμβατική Καρδιολογία και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο - Ο ρόλος του νοσηλευτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916968
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασιλείου Κλειώ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας