Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2918904
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

22. Ηφαίστειο Νισύρου: Επικινδυνότητα και Διαχείριση Ηφαιστειακού κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317943
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηφώτη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2016

23. Οι συνέπειες των Καταστροφικών Παλιρροϊκών Κυμάτων στον Κορινθιακό Κόλπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319264
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλέτος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016

24. Συμβολή στην εξασφάλιση της επιχειρισιακής επάρκειας των δομών του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου «Αγία Τριάς» Α.Ε. μετά από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449369
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καφεντζή Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

25. «Φυσικοί κίνδυνοι: Η χρήση data mining σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόβλεψη πλημμυρών. Ένα παράδειγμα από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321504
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καβαλιέρος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2016

26. O ρόλος του Σχολικού Προσωπικού στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321297
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τρικαλοπούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016

27. Γεωδυναμικές Καταστροφές και Επιπτώσεις στη Διοίκηση, στην Οικονομία και στις Υποδομές. Μελέτη Περίπτωσης Τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1448090
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λέκκα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

28. Ανοικτά δεδομένα (open data) και διαχείριση φυσικών καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332507
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ματσούκη Τρισεύγενη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

29. Η Συμβολή των Διαδικτυακών Κοινωνικών Δικτύων (Social Media) στην Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317869
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλογιαννίδου Μυρσίνη-Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

30. Μετανάστευση και κοινωνία των πολιτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318927
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασιάδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2016

31. Ο σεισμός της Κεφαλονιάς και η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319207
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρλάμος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2016

32. Μετα-πυρική διαχείριση πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Νεάπολης, Λακωνίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318894
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μήλιος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

33. Ιστορικά Κτήρια Διοίκησης ΑΕΙ. Ο ρόλος του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ στην οργάνωση για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Μελέτη περίπτωση Κεντρικό Κτίριο Προπυλαίων ΕΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318019
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σακκάτος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

34. Οι επιπτώσεις των αερολυμάτων από τις μέγα εκρήξεις ηφαιστείων στο περιβάλλον και την υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877522
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ναστούλη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

35. Πρόληψη και διασφάλιση ψυχικής υγείας και ετοιμότητας σε σχολικό περιβάλλον σε περίπτωση σεισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319690
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπελιά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

36. Πρότυπες προδιαγραφές ασφαλείας εγκαταστάσεων βιβλιοθηκών - Μελέτη περίπτωσης της βιβλιοθήκης της σχολής Θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319698
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαζούρας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2016

37. Ασφαλείς καταυλισμοί. Κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση ασφαλών καταυλισμών για τη στέγαση πληγέντων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316433
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππά Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2016

38. Σεισμός Αυγούστου 2013 στο ρεγκίνι Φθιώτιδας. ζημιές και πορεία αποκατάστασης της περιοχής. σεισμική επικινδυνότητα και προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319720
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δελαπόρτας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

39. Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας: δράσεις και συνεισφορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317063
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημοπούλου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2016

40. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου – Μελέτη Περίπτωσης Κτήριο Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστου Λαδά 6

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317104
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βορτελίνος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2016