Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡ. 36 ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2332913
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Περράκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

22. Μέτρα θεραπείας πασχόντων από ψυχική-διανοητική διαταραχή (άρθρα 69 επ. ΠΚ) υπό το πρίσμα της Δικαστικής Ψυχιατρικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863095
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία