Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


25161. Η Χριστιανή Ευγενία ήτοι το Φρόνημα των Πρώτων Χριστιανών, ποιηθέν μεν υπό Αντωνίου Ιω. Αντωνιάδου, Γυμνασιάρχου εν Πειραιεί, βραβευθέν δε εις τον Ποιητικόν Διαγωνισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά, τη 10 Μαΐου 1870

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72678
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Αντωνιάδης Αντώνιος
Έτος έκδοσης:
1871