Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


25541. Μη γραμμική επεξεργασία σήματος με εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309173
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωτούλας Διαμαντής
Έτος εκπόνησης:
2012

25542. Μη γραμμικά φαινόμενα σε μοντέλα απόκρισης δισκοειδών γαλαξιών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309171
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιγαρίδη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016

25543. Μη γραμμικά συστήματα ελλειπτικών περικών διαφορικών εξισώσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309168
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατζουράκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

25544. Μέθοδοι Υπολογιστικής Επιστήμης και Στατιστικής Φυσικής στη μελέτη Συστημάτων Αταξίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309166
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2016

25545. Μέθοδοι συσχεδίασης υλικού/λογισμικού με χρήση scripting γλώσσών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309162
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λογαράς Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2015

25546. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων και Μελέτη Αβεβαιότητας για τη Δημιουργία Οδικού Χάρτη με εφαρμογή στα Οικιακά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309159
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δέδε Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015

25547. Μεταφορά και Διαχείριση Ευρυζωνικής Κίνησης σε Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309154
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαϊόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

25548. Μεταβολική μελέτη και σύγκριση αποσταγμάτων με φυσικοχημικές και αναλυτικές μεθόδους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309152
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτάκης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2013

25549. Μερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα της επιστήμης των υλικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309150
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αργυροπούλου Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2014

25550. Μερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα αλλαγής φάσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309148
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δάμιαλης Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2012

25551. Μελέτη Toll-like υποδοχέων σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309146
Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρβανίτη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2011

25552. Μελέτη χρονοεξαρτώμενων φωτο-αδρονικών καταιονισμών σε κοσμικές πηγές υψηλών ενεργειών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309143
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρακούδης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2014

25553. Μελέτη φαινομένων διάδοσης σε διηλεκτρικούς και φωτονικούς κυματοδηγούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309141
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γερολυμάτος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012

25554. Μελέτη υδατικής κατάστασης και μικροαναγλύφου φυτικών ιστών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309139
Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κούκου Δανάη-Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2016

25555. Μελέτη των Χαρακτηριστικών Διάδοσης των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων σε Δίαυλο Δέσμης Ομοαξονικού Γυροτρονίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309136
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μωραΐτου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

25556. Μελέτη των ρυθμιστικών μηχανισμών στόχευσης και ενδοκύτωσης διαμεμβρανικών μεταφορέων πουρινών σε ένα πρότυπο γενετικό σύστημα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309134
Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραχάλιου Γεωργία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

25557. Υδρογόνωση των Ανανεώσιμων Φυτικών Ελαίων όπως και των Αλκυλεστέρων τους καταλυόμενη από Σύμπλοκα των Στοιχείων Μετάπτωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309483
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουριάζος Αχιλλέας
Έτος εκπόνησης:
2014

25558. Υδρογεωλογική, Υδραυλική και Μελέτη Τρωτότητας υπερβασικών πετρωμάτων. Εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου - Εύβοιας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309481
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιόξας Γεράσιμος
Έτος εκπόνησης:
2011

25559. Υδρογεωλογικές και Υδροχημικές έρευνες στο κεντρικό τμήμα της Νήσου Εύβοιας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309479
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Khamis Abdelaziz
Έτος εκπόνησης:
2015

25560. Υβριδικά Αυτο-Οργανούμενα Νανοσυστήματα από Συμπολυμερή κατά Συστάδες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309477
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάσση Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2015