Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


25981. Μελέτη της μικροχλωρίδας με έμφαση στα κυανοβακτήρια από τις θερμές πηγές Πόζαρ Αριδαίας της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318689
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρυπιώτη Αιμιλία
Έτος εκπόνησης:
2013

25982. Μελέτη της επιδιόρθωσης του DNA στο αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas mobilis

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318595
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαββάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

25983. Μελέτη και Αξιολόγηση Βιοαποικοδόμησης πράσινων υπολειμμάτων με την προσθήκη ειδικού Βιοκαταλύτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318398
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καζαμίας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014

25984. Κινητικότητα και βιοπροσβασιμότητα δυνητικά τοξικών στοιχείων σε επιφανειακά εδάφη του λεκανοπεδίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318141
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατρίτσης Δημήτριος- Χρυσοβαλάντης
Έτος εκπόνησης:
2016

25985. Κλιματικές διακυμάνσεις των χαρακτηριστικών των βαθιών νερών της Ανατολικής Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318151
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίου Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2013

25986. Ιδέες των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης: είναι εφικτή μια εξελικτική προσέγγιση;

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318001
Μονάδα:
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυραγάνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

25987. Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός ενώσεων φαινολικού τύπου και μελέτη των αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων μετά από ανάπτυξη dsDNA ηλεκτροχημικού βιοαισθητήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκεύα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2011

25988. Η Χημεία του ζαχαροπλαστείου - Μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για μια πιο «γλυκιά» Χημεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317890
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χουλιαροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

25989. Η χημική βάση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων. Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότασης διδασκαλίας Χημείας στη Γ’ Γυμνασίου με θέμα τον κρόκο- Κοζάνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317892
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιώγκα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

25990. Η αξιωματική θεμελίωση της Ευκλείδειας γεωμετρίας κατά Hilbert στο πνεύμα των Στοιχείων του Ευκλείδη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317605
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλιουδάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2013

25991. Η αναστολή της ιντερλευκίνης-1 από το anakinra βελτιώνει την λειτουργία του στεφανιαίου ενδοθηλίου σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και ρευματοειδή αρθρίτιδα μέσω της μείωσης του οξειδωτικού stress και της απόπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317591
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσέλη Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

25992. Εφαρμογή μεθόδων Συστημικής Βιολογίας για την κατανόηση του ρόλου της α-συνουκλεΐνης στην παθογένεση της νόσου του Πάρκινσον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317498
Μονάδα:
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ουζούνογλου Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2011

25993. Έκθεση οργανικών, ανόργανων μορίων και οργανισμών σε ακτινοβολία RF από GSM και DECΤ σήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317528
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στέφη Αικατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

25994. Εφαρμογές της Θεωρίας Αριθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317475
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαραγκός Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

25995. Επιλόχειος κατάθλιψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317342
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γραμμένου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2011

25996. Εμπειρική μελέτη της δυνατότητας ανάπτυξης εννοιών στατιστικής από τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου μέσα από τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317209
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηστεφάνου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2011

25997. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών της Α΄ τάξης του Λυκείου όσον αφορά στο σχηματισμό και τις χημικές ιδιότητες των μορίων. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησής τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317215
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σχιζοδήμου Αγορίτσα
Έτος εκπόνησης:
2013

25998. Ενέργεια από τη θάλασσα στην περιοχή της Ελλάδας: Μελέτη των χωρο-χρονικών διακυμάνσεων με χρήση επιχειρησιακών αριθμητικών μοντέλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317226
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρυσάγη Ευρυδίκη
Έτος εκπόνησης:
2012

25999. Εκτίμηση επικινδυνότητας από φαρμακευτικές ενώσεις στα κέντρα επεξεργασίας αστικών λυμάτων και τους υδάτινους αποδέκτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317106
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρίου Ανδριάνα - Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2012

26000. Δομικός και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός μεταλλικών οξειδίων για εφαρμογή σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317017
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Συκαράς Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012