Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


261. O ρόλος του CRH στην in vitro ανάπτυξη αρχέγονων ωοθυλακίων και η δράση αυτού στην εμφύτευση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308552
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντινοπούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2015

262. Mελέτη της σηματοδοτικής οδού mTOR σε προκαρκινικές και καρκινικές βλάβες του τραχήλου της μήτρας. Συσχέτιση με την παρουσία στελεχών του ιού ΗPV

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308527
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ανδρικοπούλου Mαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

263. Mελέτη της γενετικής βάσης της αναιμίας Diamond-Blackfan και του συνδρόμου Shwachman-Diamond στον ελληνικό πληθυσμό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326809
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δελαπόρτα Πολυξένη
Έτος εκπόνησης:
2017

264. Mελέτη της έκφρασης των κοινών οδών των γονιδίων in vitro και in vivo στους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος για την ανεύρεση αιματολογικών δεικτών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308520
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λάμπρου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

265. Mελέτη λιποκυτοκινών στην παιδική παχυσαρκία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308514
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μεθενίτη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2014

266. In vivo μέτρηση δυναμικών οπτικών χαρακτηριστικών σε προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχηλικού επιθηλίου και συσχέτιση τους με ποσοτικοποιημένες παθολογοανατομικές παραμέτρους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308505
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηπαπάς Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

267. In vitro πολλαπλασιασμός και διαφοροποίηση ανθρώπινων εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308494
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραγιαννίδου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2015

268. In vitro μελέτη των αποπτωτικών παραγόντων- Survivin και Cytochrome c- στην παθογένεια της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας (ΝΙΑ)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308491
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βράϊλα Βενετία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

269. H εφαρμογή της προκαλτσιτονίνης στη διαγνωστική των λοιμώξεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305574
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτρούλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

270. H αξιολόγηση των ευρημάτων του ΕΝΥ και της αναγκαιότητας της ΟΝΠ με την συμβολή της PCR για την ανίχνευση των εντεροιών στο EΝΥ

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308454
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στέφος Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2013

271. Eπιδημιολογική μελέτη του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308440
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πρεζεράκου Αναργυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

272. Eπιδημιολογία της γρίπης στα νοσηλεύομενα παιδιά στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308442
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σάκκου Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2013

273. Early detection of renal dysfunction in pediatric patients and young adults with type 1 diabetes

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308446
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Νεκταρία
Έτος εκπόνησης:
2014

274. 'Εκβαση των νεογνών που διακομίζονται σε ΜΕΝΝ στην Αττική και παράγοντες που την επηρεάζουν

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305549
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μούσκου Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2015