Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


261. Ανακάλυψη πρωτεϊνών σχετικών με την παθολογία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2850669
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λυγηρού Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

262. Μελέτη παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο σε παιδιά με επιληψία που βρίσκονται σε μακροχρόνια αγωγή με λεβετιρασετάμη.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2866761
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πασχαλίδου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

263. Επίδραση διαφορετικών τεχνικών φόρτωσης του καθετήρα εμβρυομεταφοράς στα αποτελέσματα κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2867693
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιγαλός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

264. Ανίχνευση νέων αλληλομόρφων σε γονίδια που προδιαθέτουν για τον κληρονομικό καρκίνο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2878817
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαμεντζελοπούλου Μυρτώ-Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

265. Παθολογοανατομική μελέτη του πλακούντα σε ενδομήτριους θανάτους 2ου και 3ου τριμήνου κυήσεως. Αναδρομική μελέτη 15 ετών.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2850889
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάντακας Ξενοφών
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

266. Ο ρόλος των πρωτεϊνών θερμικού σοκ (Hsps) στην εμβρυοεμφύτευση σε φυσιολογικές και παθολογικές κυήσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2862700
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρή Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

267. Κλινική και μοριακή μελέτη των μελών οικογένειας με σύνδρομο OPPG (OSTEOPOROSIS – PSEUDOGLIOMA SYNDROME)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2874947
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

268. Συσχέτιση του νευροτροφικού παράγοντα BDNF στο αμνιακό υγρό κυήσεων δευτέρου τριμήνου με την ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2867208
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνακόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

269. Μελέτη πολυμορφισμών ιντερλευκινών (IL) 12 και 18 και του γονιδίου BTNL2 σε Έλληνες πάσχοντες από σαρκοείδωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1307104
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δελαβέρη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

270. Η προγνωστική σημασία της έκφρασης της SURVIVIN και ο συσχετισμός της με άλλους αποπτωτικούς παράγοντες στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2898821
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χάδος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

271. Μικτή μακροχρόνια μελέτη του ρυθμού αύξησης των Ελληνοπαίδων σχολικής ηλικίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2896162
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κλεάνθους Κλεάνθης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

272. Εφαρμογή μεθοδολογιών αλληλούχησης επόμενης γενιάς (NGS) στη διάγνωση γενετικών ενδοκρινολογικών νοσημάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2896188
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τάτση Ελισάβετ-Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

273. Διαταραχές της οξυγόνωσης στη διάρκεια της νύχτας σε βρέφη και παιδιά: σύγκριση απόφραξης ανώτερου αεραγωγού και οξείας ή χρόνιας νόσου των πνευμόνων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2896461
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσούλη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

274. Μελέτη της συσχέτισης των δεικτών ωοθηκικής εφεδρείας με το αναπαραγωγικό δυναμικό των γυναικών που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με σκοπό τη βελτιστοποίηση των κλινικών πρωτόκολλων για διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο και χρονιές παθήσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2895897
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ψαρρής Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας