Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


26021. Elucidating Metaphor: Parameters of Creation and Comprehension

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940564
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανούτσου Αικατερίνη-Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

26022. Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανέλκυση ναυαγίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940579
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σίνου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

26023. Η ελευθερία ως πρόβλημα και λύση για τον ηγέτη και την ομάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940589
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γρηγοριάδου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

26024. Μεταμόσχευση νεφρού υπερευαισθητοποιημένων ασθενών με το πρόγραμμα των αποδεκτών ασύμβατων αντιγόνων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940591
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δαρεμά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26025. Ο λόγος ουδετερόφιλων-λεμφοκύταρρων σε ασθενείς που νοσηλεύονται με παρόξυνση Χ.Α.Π σε έδαφος λοίμωξης ως προγνωστικός δείκτης έκβασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940597
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συντέτος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26026. Οι διαδικασίες εισαγωγής στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση (1837-1967). Ιστορική και ιδεολογική προσέγγιση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940609
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ζαχάρη Βασιλεία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

26027. Ανατομικές παραλλαγές ρινικής κοιλότητας και παραρρινίων κόλπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940625
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26028. Διερεύνηση των ιδεών παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια της αειφόρου διατροφής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940628
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαμπροπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

26029. Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940635
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαζωγονοπούλου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

26030. Η άσκηση ως φάρμακο- πως μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά σε άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2940645
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Μακροπούλου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

26031. Laparoscopic and robotic management of ureteral strictures in adults

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940654
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καπόγιαννης Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26032. Structure-function relationships in transmembrane transporters

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940718
Μονάδα:
Τμήμα Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουρκούλου Αθανασία-Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26033. Απεικονιστικά ευρήματα οστεονέκρωσης των γνάθων από φάρμακα με τη χρήση υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης – Προκαταρκτική Μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940726
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ρογής Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26034. Ο ρόλος της κυτταρικής απόπτωσης των προγονικών κυττάρων αίματος στην έκβαση της αυτόλογης μεταμόσχευσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940737
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λάλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26035. Συγκριτική μελέτη των ακαταλόγιστων ψυχιατρικών ασθενών με και χωρίς προηγούμενο ιστορικό ψύχωσης και διερεύνηση των ηθικών συναισθημάτων και κρίσεων τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940740
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρκοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26036. Η χρήση κοινωνικών ρομπότ (Social Assistive Robot- SAR) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης σε μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940758
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μαραθάκη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

26037. Η επίδραση της εκπαίδευσης στην προσήλωση ασθενών με κίρρωση ήπατος στις θεραπευτικές συστάσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940769
Μονάδα:
Τμήμα Νοσηλευτικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Οικονόμου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26038. Η αναπαράσταση της γυναίκας-θύτριας στις ειδήσεις: Η μελέτη της περίπτωσης απαγωγής δεκάχρονης και της επίθεσης με βιτριόλι

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940786
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Οικονόμου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

26039. Χαρακτηρισμός δοσιμέτρων nanoDot οπτικής φωταύγειας (optically stimulated luminescent dosimeters - OSLDs) για in-vivo δοσιμετρία στην ακτινοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Προύντζος Νικόλαος-Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26040. H επίδραση της υποξαιμικής έναντι της νορμοξαιμικής ανάταξης του σοβαρού αιμορραγικού shock στην επερχόμενη σήψη και στις διαταραχές του ενδοθηλίου της πνευμονικής κυκλοφορίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940796
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αυγουστάτου Καλλιρρόη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας