Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


26021. Διερεύνηση του ρόλου των μοριακών δεικτών cd146 (mcam) και νεστίνης στον καρκίνο του μαστού βασισμένων στους βιολογικούς μηχανισμούς δράσης των καρκινικών βλαστικών κυττάρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306083
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ταμπάκη Αικατερίνη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2015

26022. Διερεύνηση του ρόλου του υποδοχέα fxr σε συσχέτιση με τα ογκογονίδια k-ras, c-myc και την τελομεράση στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου σε ιστικές μικροσυστοιχίες.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306081
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014

26023. Διερεύνηση του ρόλου της τελομερικής δυσλειτουργίας στην ανάπτυξη και εξέλιξη χρωμοσωμικής αστάθειας κατά τη νεοπλασματική εξαλλαγή και εξέλιξη των επιθηλιακών όγκων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306079
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χριστοδουλίδου Αγνή
Έτος εκπόνησης:
2014

26024. Διερεύνηση του ρόλου της συνδεδεμένης με τις λιποπρωτεΐνες φωσφολιπάσης Α2 (Lp-PLA2) στην πρόσληψη της οξειδωμένης LDL από τα μακροφάγα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306077
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρκάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013

26025. Διερεύνηση του πιθανού διαμεσολαβητικού ρόλου των πρωτεινών θερμικού σοκ ανάμεσα στο ψυχοφυσιολογικό στρες και τις οργανικές παθήσεις. Η περίπτωση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306075
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βλάχος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2013

26026. Διερεύνηση του οικογενειακού συστήματος χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών και ατόμων με σχιζοφρενική ψύχωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306073
Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Pomini Mariavaleria
Έτος εκπόνησης:
2013

26027. Διερεύνηση του μηχανισμού δράσης των ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών p21WAF1/CIP1 και ARF

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306071
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγιώτα Παπανάγνου
Έτος εκπόνησης:
2014

26028. Διερεύνηση του μηχανισμού δράσης της ηπατικής διεγερτικής ουσίας (hss) στην κίρρωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306069
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρίμπιλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

26029. Διερεύνηση του ανοσοβιοχημικού προφίλ ασθενών με έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών και συσχέτιση με τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306067
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταμούλη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2013

26030. Διερεύνηση της ψυχοπαθολογίας Ελληνίδων κρατουμένων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306065
Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσόπελας Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2013

26031. Διερεύνηση της Χρόνιας Λεμφογενούς Λευχαιμίας με μεθόδους της κλασικής και μοριακής Κυτταρογενετικής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306063
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρακώστα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

26032. Διερεύνηση της σχέσης των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων, δεικτών αποπτωτικής ομοιοστασίας και γενετικής ετερογένειας παραγόντων που την επηρεάζουν, στον καρκίνο του μαστού- κλινική σημασία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306060
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιάλλουρου Αννέζα
Έτος εκπόνησης:
2014

26033. Διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων ψευδαργύρου αίματος με την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306058
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2015

26035. Διερεύνηση της σχέσης αλλεργίας και λευχαιμίας στην παιδική ηλικία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306054
Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λαρίου Μαρία- Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2013

26036. Διερεύνηση της σημασίας των υποδοχέων των φυσικών κυτταροκτόνων (ΝΚ) κυττάρων ως συστήματος αλλοαναγνώρισης κατά την κύηση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306052
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κεραμιτζόγλου Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2013

26037. Διερεύνηση της πυκνότητας της συμπαθητικής νεύρωσης πέριξ αναπτυσσόμενων συμπαγών όγκων. Πειραματική και κλινική μελέτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306049
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

26038. Διερεύνηση της ποιότητας της μέτρησης της μη-συνταγογραφημένης χρήσης ψυχοδραστικών φαρμάκων στους εφήβους στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306047
Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φωτίου Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2015

26039. Διερεύνηση της πιθανής κλινικής, βιολογικής και προγνωστικής σημασίας της παρουσίας αμιγώς μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και τα β-λεμφουπερπλαστικά νοσήματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306045
Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουλιέρης Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2013