Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


26021. A reproducibility study of cervical vertebral maturation (CVM) method. Can chronological age be assessed based on CVM method?

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315378
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Σχορετσανίτη Λύδια
Έτος εκπόνησης:
2016

26022. A randomized, 3-month, parallel group clinical trial to compare the efficacy of electric 3D toothbrushes versus manual toothbrushes in maintaining oral health in patients with fixed orthodontic appliances.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885476
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μυλωνοπούλου Ιουλία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26023. A parallel implementation of the tool GeoTriples using Apache Spark

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2814285
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

26024. A new ontology and software for the automatic updating of the platform "Nomothesia"

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2073576
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2017

26025. A method for parsing clinical outcomes and combining them with phosphoproteomic and genomic data for predicting drug efficacy: application in hepatocellular carcinoma

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320816
Μονάδα:
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αηδονόπουλος Ορφέας
Έτος εκπόνησης:
2015

26026. A method for identifying TSS from CAGE data using a Genomic Signal Processing approach

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865306
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γρηγοριάδης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

26027. A meta-analysis of the effects of fixation type on renal function in patients undergoing endovascular aneurysm repair

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314629
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούβελος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014

26028. A mathematical model for breast cancer and optimal controlled therapies

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864659
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκίκας Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26029. A lipid biomarker study of the organic matter associated with the indigenous characteristics of the mud matrix and the post-eruptional microbial processes at the Olimpi mud volcano field, Eastern Mediterranean

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701322
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παράσχου Φραντζέσκα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26030. A graphical User Interface For Tow Basic Dynamic Programming Problems

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722666
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συγγραφέας:
Τσάμπρας Πάρις
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού

26031. A framework for developing a Learning Design community in teacher education

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776179
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζαλαβρά Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

26032. A distributed data mining framework for knowledge extraction and dissemination in future internet environments

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320811
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάχος Χριστόφορος
Έτος εκπόνησης:
2013

26033. A computational approach to identify long non-coding RNAs acting as microRNA sponges

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876135
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καραβαγγέλη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26034. A comparison of the short-term treatment effects in orthodontic patients with maxillary defficiency: bone-anchored versus tooth-anchored maxillary protraction. A systematic review and meta-analysis.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314627
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δούλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

26035. A comparison of extraperitoneal versus transperitoneal laparoscopic or robotic lymphadenectomy in gynecologic oncology

Διπλωματική Εργασία uoadl:1707572
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καζάκος Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26036. A comparative analysis of two minority political parties: the Kurdish political movement of HDP & the Turkish minority movement of DPS in Bulgaria - can HDP embrace the Turkish left?

Διπλωματική Εργασία uoadl:1453024
Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Kalender Cansu Nihal
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

26037. A case study from Skala, Kefallinia Island, Ionian islands, Greece

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2879651
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26038. A Web-Based Survey Manager for Building Dynamic Surveys with Nested Visualizations

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2928673
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

26039. A Systematic Review of Laparoscopic versus Open Inguinal Hernia Repair

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314638
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βούλτσος Μαυρούδης
Έτος εκπόνησης:
2013

26040. A Study on Superlight Clients under Velvet Fork

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920363
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πολυδούρη Ανδριάννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική