Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


26021. Επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στο άσθμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942875
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοθρά Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26022. Τρόπος εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, μέσος χρόνος νοσηλείας καθώς και διάγνωση εξόδου των ψυχογηριατρικών ασθενών στο Ψ.Ν.Α Δρομοκαΐτειο και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν για το έτος 2019.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943006
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πετσούλη Αγάπη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26023. Ανίχνευση βλαβών DNA σε σωματικά υγρά σε ασθενείς με καρκίνο μαστού που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Συσχέτιση με το βαθμό της δερματικής τοξικότητας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2942929
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Bερίγος Kοσμάς
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26024. Benchmarking Activation Functions of Deep Neural Networks for Protein Secondary Structure Prediction Using the Stuttgart Neural Network Simulator

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942651
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Φούκας Γεώργιος-Ρωμανός
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

26025. Hate Speech Detection on Twitter: A Social-Aware Approach

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940331
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Αποστολόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

26026. Γενετικές βελτιώσεις και διανεμητική δικαιοσύνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942770
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κολίσης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

26027. La CEDH et le droit à un avocat

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταμούλη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

26028. Τα δικαιώματα ενημέρωσης της μειοψηφίας στο Ν. 4548/2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943084
Μονάδα:
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιάννακα Φραγκίσκη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

26029. Η αστική ευθύνη των πυλωρών ("gatekeepers") της κεφαλαιαγοράς έναντι των επενδυτών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2943092
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λερίου Ευάγγελος-Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

26030. H αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των Κρατών Μελών: περιεχόμενο και όρια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξανδράτου-Κουρέλη Παρασκευή-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

26031. Οι Αντιλήψεις των Γονιών για το Ρόλο του Φύλου στις Επαγγελματικές και Ακαδημαϊκές Επιλογές των Παιδιών τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942941
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πλακίδα Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

26032. Ergotheoretical proof of Szemeredi’s theorem

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941877
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιακωβίδης Ισίδωρος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26033. Μιγαδικές Δομές επί πολλαπλοτήτων και Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940496
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τουμπακάρης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26034. Η σχέση της εκτελεστικής λειτουργίας με την κατάθλιψη και την απελπισία: έρευνα ασθενών με κατάθλιψη χωρίς απόπειρα αυτοκαταστροφής - μαρτύρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939943
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πυργιώτη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26035. Το Δικαίωμα στη Δημόσια Διαβούλευση στο Ενωσιακό και Eλληνικό δημόσιο δίκαιο: Μια συγκριτική θεώρηση με τις έννομες τάξεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940204
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μήτση Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

26036. «Η οικονομική ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης»

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940319
Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Kωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

26037. Η πνευμονική εμβολή (PE) σε μεγάλο νοσοκομείο Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2938883
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σίνου Μηλιά
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26038. Η συμβολή του Προεμμηνορυσιακού Συνδρόμου στη ρύθμιση της αρτηριακής ελαστικότητας και της αρτηριακής πίεσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2942547
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στεργιώτης Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26039. Η Κατανομή των Αμυντικών Πόρων στην Ε.Ε. ως Γεωπολιτικός Παράγοντας Προβολής Ισχύος στο Γεωγραφικό Σύμπλοκο Ευρώπης – Αφρικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942871
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Γκαραγκάνης Τριαντάφυλλος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

26040. Τα Αίτια Εκδήλωσης Βίας στον Αθλητισμό Σύμφωνα με τις Απόψεις των Οπαδών: Μια Ψυχοκεντρική και Κοινωνιοκεντρική Προσέγγιση

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2942673
Μονάδα:
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Συλαμιανάκης Οδυσσέας
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες