Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


26021. Προκατάληψη και στίγμα γύρω από την ψυχική νόσο: στάσεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στους ψυχιατρικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943563
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαλαδήμα Χαρίκλεια-Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26022. Διατροφικές συνήθειες εργαζόμενων σε υπηρεσίες υγείας. Συσχέτιση με δημογραφικούς παράγοντες και συνθήκες εργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943155
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουμανδράκης Μάρκος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26023. Multilingual Text Detection on Scene Images using MASK RCNN Method

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942661
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ναούμ Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

26024. Αναστολείς PD-1/PD-L1 στην θεραπεία των ασθενών με προχωρημένο/μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944012
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρούλη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26025. Εκτίμηση της συνήθους διατροφικής πρόσληψης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ με βάση τα ερωτηματολόγια 24ωρων ανακλήσεων και προκαταρκτική εφαρμογή στην έρευνα συσχετίσεων με εκβάσεις στον τομέα της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944182
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στράτου Μαρία-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26026. Η νομική προστσία των δασών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2944698
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ευπραξία Μαρία
Έτος εκπόνησης:
1997
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

26027. Μηχανική μάθηση στο μηνιγγίωμα: Μια συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944193
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πασχάλης Θανάσης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26028. Κινητές τεχνολογίες και η εφαρμογή τους στο χώρο της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944311
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λιακοπούλου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26029. Σιωπές και περάσματα: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης στην ένταξη ενός ανάπηρου μαθητή / μία έρευνα δράσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944090
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δέγλερης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

26030. Μελέτη Λεπτής Υφής σε Ηλιακές Ραδιοεξάρσεις τύπου ΙΙ με χρήση ραδιοφασματικών παρατηρήσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2944109
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρματάς Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26031. Διδακτική παρέμβαση με ψηφιακά παιχνίδια και συν-σχεδίαση ψηφιακού παιχνιδιού με παιδιά νηπιαγωγείου για την αποφυγή παιδικής παχυσαρκίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944045
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δάγλα Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

26032. Πετοσφαίριση και μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2942903
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Μαριάτου-Μεταξά Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

26033. Social Media και Πολιτικοί: Η άποψη των πολιτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944683
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Γιαπράκα Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

26034. Επίδραση μονοποδικών αλμάτων στην απόδοση στα spints

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2944688
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης Γιάννης
Παύλου Λούης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

26035. «Η Επίδραση των Μονοποδικών και Διποδικών ασκήσεων Ενδυνάμωσης στην Ισορροπία»

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2944762
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

26036. Οριακοί ασθενείς και συναισθήματα: Μπορούν να τα εντοπίσουν, να τα διαχωρίσουν και να τα εκφράσουν; Στάθμιση της κλίμακας Νοητικοποίησης των Συναισθημάτων (MAS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαντέ Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26037. Επίδραση του ανταγωνισμού των υποδοχέων της ρυανοδίνης μέσω χορήγησης dantrolene sodium στη βλάβη επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2944742
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαμιώτης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26038. Η κλινική αξία των νεότερων υπολιπιδαιμικών φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944733
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοτσιρώνη Καλυψώ
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26039. Isatuximab- Η κλινική ανάπτυξη του isatuximab σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944731
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δίπλα Κλεοπάτρα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26040. Χαρτογράφηση των ιατρονοσηλευτικών , ψυχοκοινωνικών αναγκών και διαθέσιμων υπηρεσιών για ασυνόδευτους ανήλικους, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες με χρόνια, απειλητική ή περιοριστική για τη ζωή ασθένεια, που διαμένουν στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939984
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοτσογλανίδη Αδαμαντία-Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας