Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


41. Λογισμός Malliavin και το θεώρημα Hörmander

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944021
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντέτσικας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

42. Η Συνθήκη της Λωζάννης (24.7.1923) και οι Θρησκευτικές Μειονότητες στην Τουρκία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944053
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας: Εκκλησιαστική Ιστορία
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννίδης Παντελεήμων
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

43. Μελέτη με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου (FDTD) γρήγορου φωτός σε μέσα με διασπορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943327
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαγενάς Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

44. Η ανανέωση των Λαογραφικών Σπουδών στην Αμερική τη δεκαετία του 1960 (Dan Ben-Amos, Alan Dundes, Roger D. Abrahams)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921843
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουτσοθανάση Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

45. On the dynamics of blocking systems affecting Europe

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943645
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τούμπος Μιχάλης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

46. "Μεταξύ ενόπλου και πολιτικού αγώνα": Η διάσπαση του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Κινήματος(1969) και οι πολίτικες της προεκτάσεις στην εκστρατεία του Προσωρινού IRA μέχρι το 1981.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943747
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

47. « Η αντίληψη του John Locke για την ατομική ιδιοκτησία και τη συσσώρευση του πλούτου»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942599
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργίου Σταματίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

48. Οι Επαναστάσεις του 1848 στον Ελληνικό Τύπο: Ιδεολογικές τάσεις και προσλήψεις στην ελληνική δημόσια σφαίρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943662
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βεκρής Σίμων
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

49. Η ανθρώπινη φύση στο βιβλίο του Μέγκιου και στην Πολιτεία του Πλάτωνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943692
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στογιάννη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

50. Ο ρόλος της διατροφής στην αειφόρο ανάπτυξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943914
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπέη Σταματία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

51. Φάρμακα και συγγενείς διαμαρτίες στο έμβρυο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943623
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

52. Μητρώο ασθενών με όγκο ΚΝΣ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 2009-2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943888
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταυρίδη Κλειώ
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

53. Αξιολόγηση της Αντιμυλλέριου ορμόνης για την καλή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης με γέννηση ζώντος νεογνού - μια περιγραφική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943824
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ράβδος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

54. Η Απόρριψη της Αίτησης και η Παύση των Εργασιών της Πτώχευσης λόγω Έλλειψης Περιουσίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942962
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπέτζιος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

55. Οι υποχρεώσεις εγκατάστασης POS και δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στη φορολογική διαδικασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943904
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαρκουλάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

56. Διερεύνηση της χρήσης και αποτελεσματικότητας της τηλεοφθαλμολογίας στον ελλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943788
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

57. Αντιμετώπιση κύστεων νεφρών με θερμοκαυτηρίαση (RFA) με χρήση ειδικού ηλεκτροδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942916
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ευαγγελοπούλου Ευθαλία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

58. Η ποιότητα ζωής των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών σε συνάρτηση με την αστεγία και την ένταξη σε πρόγραμμα υποκατάστασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943603
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουσάι Πάολα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

59. Μείζων καταθλιπτική διαταραχή και hs-crp : συγκριτική μελέτη αποκρινόμενης και μη ΜΚΔ σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και συσχέτιση με φλεγμονώδεις δείκτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943631
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χλιάρα Ιωάννα-Ίλια
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

60. Διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών με σύνδρομο Brugada

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2943194
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργόπουλος Σταμάτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας