Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


41. Los criterios descriptivo y etiológico en la clasificación de los errores del hablante no nativo: una nueva perspectiva

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2931632
Μονάδα:
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Angelica Alexopoulou
Alexopoulou, Angélica
Έτος δημοσίευσης:
2006

42. LA DIMENSIÓN INTERCULTURAL EN LOS MANUALES DE E/LE

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2931626
Μονάδα:
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Alexopoulou, Angélica
Έτος δημοσίευσης:
2013

43. El papel de la transferencia en los errores léxicos

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2931627
Μονάδα:
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Alexopoulou, Angélica
Έτος δημοσίευσης:
2011

44. Creencias y actitudes de profesores y alumnos griegos de español ante las técnicas de corrección en la interacción oral: estudio comparativo intragrupos/Beliefs and Attitudes of Teachers and Greek Learners of Spanish towards Techniques of Correction i

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2931623
Μονάδα:
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Gargallo, Isabel Santos
Έτος δημοσίευσης:
2014

45. El Metadiscurso en el género carta al director

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2931621
Μονάδα:
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Alexopoulou, Angélica
Salapata, Panagiota
Έτος δημοσίευσης:
2015

47. RESEARCH IMPACT: 744 DIRECT CITATIONS – 744 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2838987
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημιουργίας:
2020

48. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ "ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΦΥΛΟΥ" ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2931444
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ευαγγελία, Κέφη-Χατζηχαμπέρη ,
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2020

49. Το δώρο του Διονύσου. Μυθολογία του κρασιού στην κεντρική Ιταλία (Molise) και τη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία)

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2931438
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Πολυξένη Αδάμ-Βελένη (γενική επιμέλεια)
Ευρυδίκη Κεφαλίδου (γενική επιμέλεια)
Ευαγγελία Στεφανή (γενική επιμέλεια)
Έτος δημοσίευσης:
2013

50. Κεραμέως παῖδες. Αντίδωρο στον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2931440
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου (επιμέλεια)
Δέσποινα Τσιαφάκη (επιμέλεια)
Έτος δημοσίευσης:
2012

51. Πλαστική λήκυθος από τη Μίεζα

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2931415
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Έτος δημοσίευσης:
2012

52. Πήλινα Βασκάνια

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2931433
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Έτος δημοσίευσης:
2017

53. Αναπηρία και δυσμoρφία στην ελληνική αγγειογραφία από την ύστερη Γεωμετρική έως της ύστερη Κλασική περίοδο

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2931431
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Έτος δημοσίευσης:
2017

54. «Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης: ένας νέος αρχαιολογικός χώρος μέσα από παλιά ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»,

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2931426
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016

55. Θαλασσινές μυθιστορίες

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2931418
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Έτος δημοσίευσης:
2014

56. «‘Ἑκ Μεσημερίου προπολεμικῶς’: Ένα ιερό της αρχαίας Κρουσίδας και άλλα ευρήματα από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2931410
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Έτος δημοσίευσης:
2012

57. Βοιωτική κύλικα Κωμαστών από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2931406
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Έτος δημοσίευσης:
2012

58. Kεραμική από τη Νέα Καλλικράτεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2931403
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Έτος δημοσίευσης:
2012

59. Μη καταστροφική χημική ανάλυση (XRF) τοπικής και εισηγμένης κεραμικής από τη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2931400
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Γιάννης Ναζλής
Έτος δημοσίευσης:
2013

60. Céramique attique et locale de la fin de l’époque archaïque en Macédoine centrale: réflexions sur le Groupe de Mikra-Karaburun

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2931369
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Eurudice Kéfalidou
Έτος δημοσίευσης:
2016