Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


41. Προσομοίωση τυχαίων γραφημάτων με περιορισμούς στην ακολουθία βαθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατωγιάννη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

42. Διερεύνηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού: Μια μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895447
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυρομμάτης Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

43. Στοχαστικά μοντέλα στις μεταμοσχεύσεις οργάνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894593
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουμπουλής Σπυρίδων-Οδυσσεύς
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

44. Stable Matchings and Indifference: Structural and Polyhedral Properties

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893688
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σάμαρης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

45. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893582
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ριζοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

46. Ανάλυση και ανάπτυξη κρυπτογραφικών αλγορίθμων υλοποιήσιμων σε φορητές τηλεπικοινωνιακές συσκευές με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893187
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξηρουχάκης Παντελεήμων
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

47. Statistical techniques for improving prediction in crop progress stages with meteorological and satellite data

Διπλωματική Εργασία uoadl:2888028
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιανναδάκη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

48. Hidden Semi-Markov and applications in time series

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887985
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μότης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

49. «Διδακτική παρέμβαση για την ανάπτυξη της αλγεβρικής σκέψης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887341
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

50. Hamiltonian Monte Carlo and Applications in Bayesian Linear Regression

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887329
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θηβαίου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

51. Οι ρητοί αριθμοί και η διδασκαλία τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886925
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πέππας Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

52. Ρουτίνες που εκτελούν οι μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με μία εφαρμογή έξυπνων συσκευών: το πρόβλημα της μεταφοράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886648
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλάκος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

53. Τοπολογική Χειρουργική σε 3-πολλαπλότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886114
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκκινάκης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

54. Διδακτικά υλικά ψηφιακής αφηγηματικής μορφής: Η δημιουργία διδακτικού σεναρίου για την προσέγγιση μαθηματικών εννοιών μέσω πολιτισμικών αναπαραστάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885911
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τερζή Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

55. ΙΣΟΔΙΑΧΩΡΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885906
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ράδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

56. Gauss and anti-Gauss quadrature formulae

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

57. Ελεύθερες Ομάδες και η Τοπολογία των Πεπερασμένων Γραφημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885511
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κολυβάς Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

58. Θέματα Θεωρίας Αλγεβρών Banach και Αλγεβρών Τελεστών : Το ριζικό Jacobson μιας Άλγεβρας Nest και ενός Ημισταυρωτού Γινομένου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885503
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντός Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

59. Η διάταξη Bruhat στην άλγεβρα, τη γεωμετρία και τη συνδυαστική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884981
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλείου Περικλής
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

60. Εργοδικά θεωρήματα δομής και εφαρμογές στις πολλαπλασιαστικές συναρτήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884978
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσίνας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες