Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


41. Το Τυχαίο Γράφημα Erdοs-Renyi

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325404
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μόρφης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

42. Το Στάσιμο Κύμα για Ελλειπτικά Συστήματα Αλλαγής Φάσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1720823
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαμβακάς Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

43. Το Πρόβλημα του Συμπληρωματικού Υποχώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676662
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτσυφός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

44. Το Θεώρημα Schur Zassenhaus και Συνομολογία Ομαδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320435
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πολίτης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2012

45. Το Θεώρημα Hurewicz

Διπλωματική Εργασία uoadl:2075219
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεβέντη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

46. Το CAPM και εφαρμογές σε δεδομένα ελληνικών μετοχών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320470
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

47. Ταξινόμηση μη αβελιανών πεπερασμένων απλών ομάδων με τάξη μικρότερη του χίλια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320344
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λελίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014

48. Τα παραδείγματα στη σχολική τάξη και ο τρόπος διαχείρισής τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320336
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκόγλου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

49. Τα μαθηματικά των ενηλίκων υπό το πρίσμα του διεθνούς οργανισμού PIAAC.Ο ρόλος των ΜΜΕ στην πρόσληψη και νοηματοδότηση των αποτελεσμάτων του.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2421437
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νταλαπέρα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

50. Τα μαθηματικά της Υπολογιστικής Τομογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320330
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χανδρή Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2013

51. Τα επίπεδα κατανόησης της έννοιας της συνέχειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320328
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Ματθαίος
Έτος εκπόνησης:
2015

52. Τα γλωσσικά παιχνίδια στον Wittgenstein και Hintikka και η εφαρμογή τους σε διδακτικές διαδικασίες(μια υπόθεση)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320324
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χουσιάδα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2012

53. Τα Στοχαστικά Μαθηματικά στα Προγράμματα Σπουδών διαφόρων χωρών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320338
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κασκαντάμης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2012

54. Τα Μαθηματικά στον εργασιακό χώρο: όψεις αρνητικής συναισθηματικής σκέψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896272
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραδήμα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

55. ΤΥΠΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥΣ CHEBYSHEV

Διπλωματική Εργασία uoadl:1908477
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρκαζής Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

56. Σύνθεση και Αξιολόγηση Γεννητριών Ψευδοτυχαίων Ακολουθιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867333
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλόγιαννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

57. Σύγχρονα Συστήματα Κρυπτογράφησης με Εφαρμογή στα Κρυπτονομίσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατωπόδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

58. Σύγκριση μοντέλων για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης με διακεκομμένες παρατηρήσεις πιθανόν πληροφοριακές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319918
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρελτζή Φωτεινή- Θεανώ
Έτος εκπόνησης:
2012

59. Σύγκριση Αλγορίθμων PET

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319910
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριακοπούλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2014

60. Σχεδόν Ομοιόμορφες Συγκλίσεις Ακολουθιών Συναρτήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320314
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιουλάφα Κυράννα
Έτος εκπόνησης:
2014