Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


481. Η χρήση UAV’s στη Λιβύη και η αναδιαμόρφωση των ισορροπιών στο μέτωπο

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928815
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Μηνάς Λυριστής
Έτος δημοσίευσης:
2020

482. Large, Rapid Swelling of High-cis Polydicyclopentadiene Aerogels Suitable for Solvent-Responsive Actuators

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928844
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Despoina Chriti
Grigorios Raptopoulos
Benjamin Brandenburg
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2020

483. Poly(urethane-acrylate) aerogels from the isocyanurate trimer of isophorone diisocyanate

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928845
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Maria Papastergiou
Despoina Chriti
Dimitrios E. Damalas
Grigorios Raptopoulos
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2019

484. Synthetic Polymer Aerogels in Particulate Form

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928846
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Despoina Chriti
Grigorios Raptopoulos
George C. Anyfantis
Έτος δημοσίευσης:
2019

485. Comparative Nitrene-Transfer Chemistry to Olefinic Substrates Mediated by a Library of Anionic Mn(II) Triphenylamido-Amine Reagents and M(II) Congeners (M = Fe, Co, Ni) Favoring Aromatic over Aliphatic Alkenes

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928847
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vivek Bagchi
Anshika Kalra
Purak Das
Patrina Paraskevopoulou
Saidulu Gorla
Lin Ai
Qiuwen Wang
Sudip Mohapatra
Amitava Choudhury
Zhicheng Sun
Thomas R. Cundari
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2018

486. Copolymerization of Norbornene and Norbornadiene Using a cis-Selective Bimetallic W-Based Catalytic System

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928848
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Grigorios Raptopoulos
Katerina Kyriakou
Gregor Mali
Alice Scarpellini
George Anyfantis
Thomas Mavromoustakos
Marinos Pitsikalis
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2017

487. Investigating the Structural, Spectroscopic, and Electrochemical Properties of [Fe(EPiPr(2))(2)N(2)] (E = S, Se) and the Formation of Iron Selenides by Chemical Vapor Deposition (vol 2016, pg 5332, 2016)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928849
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Nikolaos Levesanos
Wipula P. R. Liyanage
Eleftherios Ferentinos
Grigorios Raptopoulos
Patrina Paraskevopoulou
Yiannis Sanakis
Amitava Choudhury
Pericles Stavropoulos
Manashi Nath
Panayotis Kyritsis
Έτος δημοσίευσης:
2017

488. Investigating the Structural, Spectroscopic, and Electrochemical Properties of [Fe(EPiPr(2))(2)N(2)] (E = S, Se) and the Formation of Iron Selenides by Chemical Vapor Deposition

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928850
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Nikolaos Levesanos
Wipula P. R. Liyanage
Eleftherios Ferentinos
Grigorios Raptopoulos
Patrina Paraskevopoulou
Yiannis Sanakis
Amitava Choudhury
Pericles Stavropoulos
Manashi Nath
Panayotis Kyritsis
Έτος δημοσίευσης:
2016

489. A New Family of Fullerene Derivatives Bearing Long Alkyl and Triethyleneglycol Moieties

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928851
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Eleftherios K. Pefkianakis
Victoria S. Manthou
Patrina Paraskevopoulou
Georgios Sakellariou
Georgios C. Vougioukalakis
Έτος δημοσίευσης:
2016

490. A Versatile Tripodal Cu(I) Reagent for C–N Bond Construction via Nitrene-Transfer Chemistry: Catalytic Perspectives and Mechanistic Insights on C–H Aminations/Amidinations and Olefin Aziridinations

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928852
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vivek Bagchi
Patrina Paraskevopoulou
Purak Das
Lingyu Chi
Qiuwen Wang
Amitava Choudhury
Jennifer S. Mathieson
Leroy Cronin
Daniel B. Pardue
Thomas R. Cundari
George Mitrikas
Yiannis Sanakis
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2014

491. Synthesis and characterization of a family of Co(II) triphenylamido-amine complexes and catalytic activity in controlled radical polymerization of olefins

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928853
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vivek Bagchi
Grigorios Raptopoulos
Purak Das
Sotirios Christodoulou
Qiuwen Wang
Lin Ai
Amitava Choudhury
Marinos Pitsikalis
Patrina Paraskevopoulou
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2013

492. Combining photosensitizers: The case of [Cl2Pt(bpym)Re(CO)3Cl] and its dithiolate analogs

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928854
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Eugenia Koutsouri
Athanasios Zarkadoulas
Christodoulos Makedonas
Charalampos Koumbounis
Patrina Paraskevopoulou
Christiana A. Mitsopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2013

493. Statistical copolymers of methyl methacrylate and 2-methacryloyloxyethyl ferrocenecarboxylate: Monomer reactivity ratios, thermal and electrochemical properties

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928855
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Margarita Droulia
Athina Anastasaki
Alexandros Rokotas
Marinos Pitsikalis
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2011

494. Isolation, Characterization, and Computational Studies of the Novel [Mo-3(mu(3)-Br)(2)(mu-Br)(3)Br-6](2-) Cluster Anion

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928856
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Christodoulos Makedonas
Nikolaos Psaroudakis
Christiana A. Mitsopoulou
Georgios Floros
Andriana Seressioti
Marinos Ioannou
Yiannis Sanakis
Nigam Rath
Carlos J. Gomez Garcia
Pericles Stavropoulos
Konstantinos Mertis
Έτος δημοσίευσης:
2010

495. Synthesis and Characterization of a Series of Structurally and Electronically Diverse Fe(II) Complexes Featuring a Family of Triphenylamido-Amine Ligands

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928857
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Lin Ai
Qiuwen Wang
Devender Pinnapareddy
Rama Acharyya
Rupam Dinda
Purak Das
Remle Celenligil-Cetin
Georgios Floros
Yiannis Sanakis
Amitava Choudhury
Nigam P. Rath
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2010

496. Bis[1,2-diphenyl-1,2-ethylenedithiolato(2-)-kS1,kS2] gold: Preparation, structure and properties

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928858
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
George C. Papavassiliou
George C. Anyfantis
Catherine P. Raptopoulou
Vassilis Psycharis
Nikos Ioannidis
Vassilis Petrouleas
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2009

497. Some Unsymmetrical Metal 1,2-Dithiolenes Based on Palladium, Platinum and Gold

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928859
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
George C. Papavassiliou
George C. Anyfantis
Aris Terzis
Vassilis Psycharis
Panayotis Kyritsis
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2008

498. Redox reactivity and comprehensive synthetic chemistry of the perchloroditungstate [W(2)(mu-Cl)(3)Cl(6)](n-) (n = 3, 2, 1) anions in organic media

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928860
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Eleftheria Petalidou
Alexandros Panas
Marinos Ioannou
Spyros Koinis
Nikolaos Psaroudakis
Nicholas Leventis
Pericles Stavropoulos
Konstantinos Mertis
Έτος δημοσίευσης:
2008

499. Catalytic polymerization of alkynes with the quadruply bonded octachloroditungsten anion

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928861
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Georgios Floros
Nikolaos Saragas
Patrina Paraskevopoulou
Ioannis Choinopoulos
Spyros Koinis
Nikolaos Psaroudakis
Marinos Pitsikalis
Konstantinos Mertis
Έτος δημοσίευσης:
2008

500. Synthesis, Characterization, and Reactivity of Iron Trisamidoamine Complexes That Undergo Both Metal- and Ligand-Centered Oxidative Transformations

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928862
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Remle Celenligil-Cetin
Patrina Paraskevopoulou
Rupam Dinda
Richard J. Staples
Ekkehard Sinn
Nigam P. Rath
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2008