Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


481. Origins and Development of the Trend Toward Value-Free Economics

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928094
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1997

482. Job satisfaction and target earnings

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928093
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. Drakopoulos
I. Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
1997

483. Altruism, union utility and outsiders

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928092
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
John D.F. Skåtun
Έτος δημοσίευσης:
1997

484. Economics and the New Physics Some Methodological Implications

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928091
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1994

485. Trade Union Priorities and Wage Rigidity

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928090
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1994

486. A note on the substitution between wage and non-wage benefits in spot labour markets

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928089
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1994

487. CAUSALITY and DETERMINISM IN ECONOMICS

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928088
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Thomas S. Torrance
Έτος δημοσίευσης:
1994

488. HIERARCHICAL CHOICE IN ECONOMICS

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928087
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1994

489. A Kaldorian approach to Greek economic growth: a reply

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928086
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
I. Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
1992

490. KEYNES‘ ECONOMIC THOUGHT AND THE THEORY OF CONSUMER BEHAVIOUR

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928085
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1992

491. PSYCHOLOGICAL THRESHOLDS, DEMAND AND PRICE RIGIDITY

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928084
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1992

492. Kaldorian approach to Greek economic growth

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928083
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. Drakopoulos
I. Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
1991

493. THE IMPLICIT PSYCHOLOGY OF THE THEORY OF THE RATIONAL CONSUMER: AN INTERPRETATION

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928081
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
STAVROS A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1990

494. TWO LEVELS OF HEDONISTIC INFLUENCE ON MICROECONOMIC THEORY

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928080
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
STAVROS A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1990

495. The Historical Perspective of the Problem of Interpersonal Comparisons of Utility

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928079
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1989

496. Designing an Integrated Digital Library Framework to Support Multiple Heterogeneous Collections

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2927959
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
George Pyrounakis
Kostas Saidis
Mara Nikolaidou
Irene Lourdi
Έτος δημοσίευσης:
2004

497. Η παιδική ηλικία στο ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου - διαχρονικές διαστάσεις και σύγχρονες προεκτάσεις

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2927926
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Σάββα, Ανδρούλα
Έτος δημοσίευσης:
2017

498. New Comedy and Roman Comedy: With and Without Menander

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2927259
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Sophia Papaioannou
Έτος δημοσίευσης:
2015

499. Cylindrus and the Rational Circularity of Error in the Menaechmi

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2927231
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Sophia Papaioannou
Έτος δημοσίευσης:
2012

500. Οδηγός Καινοτομίας για ΜΜΕ (Innovation Guide for SMEs in Greek)

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2927218
Μονάδα:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συγγραφείς:
Antonios D. Livieratos
Έτος δημοσίευσης:
2013