Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


481. Structural and functional characteristics of rhenium clusters derived from redox chemistry of the triangular [Re-3(III)(mu-Cl)(3)] core unit

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928870
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Daniel Neuman
Patrina Paraskevopoulou
Nikos Psaroudakis
Konstantinos Mertis
Richard J. Staples
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2000

482. Kinetics and mechanism of the reaction between chromium(III) and 3,4-dihydroxyphenylpropionic (dihydrocaffeic) acid in weak acidic aqueous solutions

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928869
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Athinoula L Petrou
Patrina Paraskevopoulou
Maria Chrysikopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2004

483. Oxidative ligand rearrangement due to incipient aminyl radicals in the oxidation of iron(II) species with dioxygen

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928864
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Celenligil-Cetin, Remle
Paraskevopoulou, Patrina
Dinda, Rupam
and Lalioti, Nikolia
Sanakis, Yiannis
Rawashdeh, Abdel Monem and
Staples, Richard J.
Sinn, Ekkehard
Stavropoulos, Pericles
Έτος δημοσίευσης:
2008

484. Efficient Chemoselective Oxidation of Phenylmethanols to Aldehydes with Iodosobenzene

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928866
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Eleftheria Petalidou
Nikos Psaroudakis
Pericles Stavropoulos
Konstantinos Mertis
Έτος δημοσίευσης:
2005

485. Catalytic selective oxidation of benzyl alcohols to aldehydes with rhenium complexes

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928867
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
P PARASKEVOPOULOU
N PSAROUDAKIS
S KOINIS
P STAVROPOULOS
K MERTIS
Έτος δημοσίευσης:
2005

486. C-H Transformation at Unfunctionalized Alkanes

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2928868

487. Mechanically Strong Polyurea/Polyurethane-Cross-Linked Alginate Aerogels

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928872
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Irina Smirnova
Tamara Athamneh
Maria Papastergiou
Despoina Chriti
Gregor Mali
Tomaž Čendak
Margarita Chatzichristidi
Grigorios Raptopoulos
Pavel Gurikov
Έτος δημοσίευσης:
2020

488. Poly(Urethane-Acrylate) Aerogels via Radical Polymerization of Dendritic Urethane-Acrylate Monomers

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928874
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Maria Papastergiou
Aspasia Kanellou
Despoina Chriti
Grigorios Raptopoulos
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2018

489. An Extreme Case of Swelling of Mostly cis-Polydicyclopentadiene by Selective Solvent Absorption—Application in Decontamination and Environmental Remediation

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928873
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Despoina Chriti
Grigorios Raptopoulos
George C. Anyfantis
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2019

490. Polymerization of terminal alkynes with a triply bonded ditungsten halo-complex

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928876
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Nikolaos Saragas
Georgios Floros
Patrina Paraskevopoulou
Nikolaos Psaroudakis
Spyros Koinis
Marinos Pitsikalis
Konstantinos Mertis
Έτος δημοσίευσης:
2009

491. Statistical Ring Opening Metathesis Copolymerization of Norbornene and Cyclopentene by Grubbs' 1st-Generation Catalyst

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928875
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Christiana Nikovia
Andreas-Philippos Maroudas
Panagiotis Goulis
Dionysios Tzimis
Patrina Paraskevopoulou
Marinos Pitsikalis
Έτος δημοσίευσης:
2015

492. Oxidative ligand rearrangement due to incipient aminyl radicals in the oxidation of iron(II) species with dioxygen

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928877
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Celenligil-Cetin, Remle
Paraskevopoulou, Patrina
Dinda, Rupam
and Lalioti, Nikolia
Sanakis, Yiannis
Rawashdeh, Abdel Monem and
Staples, Richard J.
Sinn, Ekkehard
Stavropoulos, Pericles
Έτος δημοσίευσης:
2008

493. Comparative Nitrene-Transfer Chemistry to Olefinic Substrates Mediated by a Library of Anionic Mn(II) Triphenylamido-Amine Reagents and M(II) Congeners (M = Fe, Co, Ni) Favoring Aromatic over Aliphatic Alkenes

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928847
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vivek Bagchi
Anshika Kalra
Purak Das
Patrina Paraskevopoulou
Saidulu Gorla
Lin Ai
Qiuwen Wang
Sudip Mohapatra
Amitava Choudhury
Zhicheng Sun
Thomas R. Cundari
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2018

494. Large, Rapid Swelling of High-cis Polydicyclopentadiene Aerogels Suitable for Solvent-Responsive Actuators

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928844
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Despoina Chriti
Grigorios Raptopoulos
Benjamin Brandenburg
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2020

495. Synthetic Polymer Aerogels in Particulate Form

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928846
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Despoina Chriti
Grigorios Raptopoulos
George C. Anyfantis
Έτος δημοσίευσης:
2019

496. Poly(urethane-acrylate) aerogels from the isocyanurate trimer of isophorone diisocyanate

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928845
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Maria Papastergiou
Despoina Chriti
Dimitrios E. Damalas
Grigorios Raptopoulos
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2019

497. Synthesis and characterization of a family of Co(II) triphenylamido-amine complexes and catalytic activity in controlled radical polymerization of olefins

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928853
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vivek Bagchi
Grigorios Raptopoulos
Purak Das
Sotirios Christodoulou
Qiuwen Wang
Lin Ai
Amitava Choudhury
Marinos Pitsikalis
Patrina Paraskevopoulou
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2013

498. A Versatile Tripodal Cu(I) Reagent for C–N Bond Construction via Nitrene-Transfer Chemistry: Catalytic Perspectives and Mechanistic Insights on C–H Aminations/Amidinations and Olefin Aziridinations

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928852
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vivek Bagchi
Patrina Paraskevopoulou
Purak Das
Lingyu Chi
Qiuwen Wang
Amitava Choudhury
Jennifer S. Mathieson
Leroy Cronin
Daniel B. Pardue
Thomas R. Cundari
George Mitrikas
Yiannis Sanakis
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2014

499. Investigating the Structural, Spectroscopic, and Electrochemical Properties of [Fe(EPiPr(2))(2)N(2)] (E = S, Se) and the Formation of Iron Selenides by Chemical Vapor Deposition

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928850
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Nikolaos Levesanos
Wipula P. R. Liyanage
Eleftherios Ferentinos
Grigorios Raptopoulos
Patrina Paraskevopoulou
Yiannis Sanakis
Amitava Choudhury
Pericles Stavropoulos
Manashi Nath
Panayotis Kyritsis
Έτος δημοσίευσης:
2016

500. Copolymerization of Norbornene and Norbornadiene Using a cis-Selective Bimetallic W-Based Catalytic System

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928848
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Grigorios Raptopoulos
Katerina Kyriakou
Gregor Mali
Alice Scarpellini
George Anyfantis
Thomas Mavromoustakos
Marinos Pitsikalis
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2017