Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


501. HIERARCHICAL CHOICE IN ECONOMICS

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928087
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1994

502. A Kaldorian approach to Greek economic growth: a reply

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928086
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
I. Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
1992

503. KEYNES‘ ECONOMIC THOUGHT AND THE THEORY OF CONSUMER BEHAVIOUR

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928085
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1992

504. PSYCHOLOGICAL THRESHOLDS, DEMAND AND PRICE RIGIDITY

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928084
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1992

505. Kaldorian approach to Greek economic growth

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928083
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. Drakopoulos
I. Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
1991

506. THE IMPLICIT PSYCHOLOGY OF THE THEORY OF THE RATIONAL CONSUMER: AN INTERPRETATION

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928081
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
STAVROS A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1990

507. TWO LEVELS OF HEDONISTIC INFLUENCE ON MICROECONOMIC THEORY

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928080
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
STAVROS A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1990

508. The Historical Perspective of the Problem of Interpersonal Comparisons of Utility

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928079
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1989

509. Designing an Integrated Digital Library Framework to Support Multiple Heterogeneous Collections

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2927959
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
George Pyrounakis
Kostas Saidis
Mara Nikolaidou
Irene Lourdi
Έτος δημοσίευσης:
2004

510. Η παιδική ηλικία στο ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου - διαχρονικές διαστάσεις και σύγχρονες προεκτάσεις

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2927926
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Σάββα, Ανδρούλα
Έτος δημοσίευσης:
2017

511. New Comedy and Roman Comedy: With and Without Menander

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2927259
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Sophia Papaioannou
Έτος δημοσίευσης:
2015

512. Πλαύτος, Ο Καυχησιάρης Στρατιώτης (Miles Gloriosus)

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2895717
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Σοφία Παπαϊωάννου
Έτος δημοσίευσης:
2010

513. Cylindrus and the Rational Circularity of Error in the Menaechmi

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2927231
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Sophia Papaioannou
Έτος δημοσίευσης:
2012

514. Οδηγός Καινοτομίας για ΜΜΕ (Innovation Guide for SMEs in Greek)

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2927218
Μονάδα:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συγγραφείς:
Antonios D. Livieratos
Έτος δημοσίευσης:
2013

515. Rideamus Igitur: Το Χιούμορ στη Λατινική Γραμματεία (Πρακτικά του Θ΄ Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2011)

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2320633
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
(Συλλογικό έργο) Επιμελητές έκδοσης:
Μαρία Βουτσίνου-Κικίλια,
Ανδρεας Ν. Μιχαλόπουλος,
Σοφία Γ. Παπαϊωάννου
Έτος δημοσίευσης:
2014

516. Innovative methods for teaching Ethics: Art as a tool for reflections on bioethics, An educational scenario

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2926542
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Vasileios Fanaras
Konstantina Georgiadou
Έτος δημοσίευσης:
2018

517. Η Τέχνη (θέατρο-εικαστικά-αφήγηση) ως μέσο εξερεύνησης των σύγχρονων βιοηθικών ζητημάτων

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2926555
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Βασίλειος Φανάρας
Κωνσταντίνα Γεωργιάδου
Έτος δημοσίευσης:
2016

518. Ηθικά διλήμματα της Τεχνητής Νοημοσύνης: ηθικό μηχάνημα ή ηθική χρήση;

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2926551
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Βασίλειος Φανάρας
Έτος δημοσίευσης:
2020

519. A Blended Learning Course for Teachers Ongoing Professional Development in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2925117
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Charalambos Mouzakis
Constantinos Bourletidis
Έτος δημοσίευσης:
2010

520. Combining synchronous and asynchronous distance learning for adult education: the Greek army case

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2925122