Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


522. Synthetic zeolites from lignite fly ash and biomass ash for agricultural applications

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2930124
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Maria Andreadi
Charalampos Vasilatos
Έτος δημοσίευσης:
2019

523. Hazard identification of the Mediterranean Temporary Mountain Pond ecosystems in Central Greece: Α Geo-environmental approach

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2930244
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Charalampos Vasilatos
Marianthi Anastasatou
Panayiotis Pomonis
John Alexopoulos
Emmanuel Vassilakis
Έτος δημοσίευσης:
2019

524. Application of Natural and Synthetic Microporous Materials for Oil Pollution Treatment: A Comparative Study

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2930264
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Konstantina Koukouza
Michael Stamatakis
Charalampos Vasilatos
Έτος δημοσίευσης:
2019

525. “Distinguished” Women Entrepreneurs in the Digital Economy and the Multitasking Whirlpool

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2896051
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2020

526. Women entrepreneurs: ‘we cannot have change unless we have men in the room’

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2330032
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2013

527. The Digital Skills Crisis: Engendering Technology – Empowering Women in Cyberspace

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2332863
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Nancy Pascall
Έτος δημιουργίας:
2020

528. GENDER INTEGRATION IN THE MILITARY: GENDER-NEUTRAL STANDARDS AND COED SPORTS

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880107
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2019

529. SPORT AS A MEANS OF INCLUSION AND INTEGRATION FOR "THOSE OF US WITH DISABILITIES"

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2882090
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou ,
Alexandros Bonias ,
Nikolaos Patsantaras
Έτος δημοσίευσης:
2019

530. Interacting, sharing and bonding: ‘notes of personal experience’ by nineteenth-century women travellers

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2330579
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2016

531. Passives in the history of Greek: Evidence for the role of the passive suffix

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930518
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2012

532. Null and cognate objects and changes in (in)transitivity: Evidence from the history of English

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930520
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

533. Review__French Anticausatives: A diachronic perspective. By Steffen Heidinger

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930522
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

534. Reconstructing passive and voice in Proto-Indo-European

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930523
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
and Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

535. Null vs cognate objects and language contact: Evidence from Hellenistic Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930525
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2012

536. On the relation between labilizations and neuter gender: Evidence from the Greek diachrony

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930526
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Karantzola, Eleni
and Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

537. On the verbal complements of aspectual verbs

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930528
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
and Drachman, Gaberell
Έτος δημοσίευσης:
2012

538. Stability and Change in Postverbal Subject Positions

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930530
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

539. Development of transitivity in a language without/with object clitics: English vs Greek (A diachronic contrastive study)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930533
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2016

540. Cognate arguments and the Transitivity Requirement in the history of English

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930532
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014