Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


521. Ο Οικονομικός Χαρακτήρας των Πανηγυριών: Επιτόπια Έρευνα στη Βάρη Αττικής

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2918623
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Μαρία Καρέλλα ,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Χρήστος Παπακώστας
Έτος δημοσίευσης:
2017

522. Η μη δομική τρωτότητα του Αρεταιείου Νοσοκομείου

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2918450
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Ιωάννα Μπαλτατζή
Έτος δημιουργίας:
2020

523. Synthesis, characterization and catalytic activity of La0.8Sr0.2Mn1-yFeyO3±δ in NO+CO reaction

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2918184
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Pavlos Pandis
Christos Argirusis
Vassilis Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2014

524. Τα ιερατικά άμφια των κληρικών της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου

Τεχνική αναφορά uoadl:2917573
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Κουτσονικολή Δ. Κωνσταντίνα
Έτος δημοσίευσης:
2016

525. Τα ιερατικά άμφια των κληρικών της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου

Τεχνική αναφορά uoadl:2917565
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Κουτσονικολή Δ. Κωνσταντίνα
Έτος δημοσίευσης:
2016

526. Branding in dentistry: A historical and modern approach to a new trend

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2917182
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Συγγραφείς:
Devetziadou Marina 1 and Αntoniadou Maria 2, *
1 Graduate of Dental School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
2 Department of Operative Dentistry, Dental School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
Έτος δημοσίευσης:
2020

527. Diet and Oral Health Coaching Methods and Models for the Independent Elderly

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2917176
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Συγγραφείς:
Maria Antoniadou 1 and Theodoros Varzakas 2,
1 Dental School, National and Kapodistrian University of Athens, 15127 Athens, Greece;
mantonia@dent.uoa.gr
2 Department Food Science and Technology, University of the Peloponnese, 24100 Kalamata, Greece
Έτος δημοσίευσης:
2020

528. Towards operationalisation of nature-based solutions for natural hazards

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2917068
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Prashant Kumar
Sisay E Debele
Jeetendra Sahani
Leonardo Aragão
Francesca Barisani
Bidroha Basu
Edoardo Bucchignani
Nikos Charizopoulos
Silvana Di Sabatino
Alessio Domeneghetti
Albert Sorolla Edo
Leena Finér
Glauco Gallotti,
Sanne Juch
Laura S Leo
Michael Loupis
Slobodan B Mickovski
Depy Panga
Irina Pavlova
Francesco Pilla
Adrian L Prats
Fabrice G Renaud
Martin Rutzinger
Arunima Sarkar
Mohammad Aminur Rahman Shah
Katriina Soini
Maria Stefanopoulou
Elena Toth
Liisa Ukonmaanaho
Sasa Vranic
Thomas Zieher
Έτος δημοσίευσης:
2020

529. Scalability-First Pointer Analysis with Self-Tuning Context-Sensitivity

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916891
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Yue Li
Tian Tan
Anders Mοller
Yannis Smaragdakis
Έτος δημοσίευσης:
2018

530. Precision-guided context sensitivity for pointer analysis

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2916887
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Yue Li
Tian Tan
Anders Møller
Yannis Smaragdakis
Έτος δημοσίευσης:
2018

531. MadMax: Surviving Out-of-Gas Conditions in Ethereum Smart Contracts

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2916884
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
NEVILLE GRECH
MICHAEL KONG
ANTON JURISEVIC
LEXI BRENT
BERNHARD SCHOLZ
YANNIS SMARAGDAKIS
Έτος δημοσίευσης:
2018

532. De-NOx IN PEROVSKITE-TYPE MATERIALS

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916769
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Vassilis N.Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2012

533. Fabrication of ceramic hollow beads by phase inversion method

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916764
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Vasiliki Chalkia
Elena Marathoniti
Nikolaos Vourdas
Pavlos Pandis
Vassilis Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2015

534. Catalytic performance of Ni supported apatite-type lanthanum silicates Ni/ATLS-(Ni/La9.83Si4.5Fe1.5O26±δ) in glycerol steam reforming reaction

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916762
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
P.K. Pandis
N.D. Charisiou
M.A. Goula
V.N. Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2016

535. Η φιλαρμονική ως συνδιαμορφωτικός παράγοντας του αστικού λαϊκού πολιτισμού της πόλης του Λαυρίου

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916704
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Λυμπέρης
Βάσω Κιούση
Έτος δημοσίευσης:
2019

536. GLYCEROL STEAM REFORMING ON NICKEL LOADED APATITE-TYPE LANTHANUM SILICATES

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916670
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
MARIA GOULA
NIKOLAOS CHARISIOU
PAVLOS PANDIS
VASSILIS STATHOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
2015

537. Nanocrystalline La0.8Sr0.2MnyFe1-yO3-δ perovskites and their oxygen deficiency correlation with their oxygen permeation and CO oxidation properties

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916667
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Pavlos K. Pandis
Vassilis N. Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2017

538. In-between full levitation and stable Cassie-Baxter: A range of interesting wetting states enabled by gas perfusion through porous media

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916659
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Nikolaos Vourdas
Vassilis Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2018

539. Mechanochemical Synthesis of Doped Apatite-type Lanthanum Silicates

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916655
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
T. Kharlamova
S. Pavlova
V. Sadykov
M. Chaikina
T. Krieger
O. Lapina
V. Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2013

540. A case study of lime`s behavior during slaking with different set of natural water: implications for industrial water treatment technologies for light brackish waters

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916641
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
G. Leontakianakos
I. Baziotis
V.N. Stathopoulos
S. Tsimas
Έτος δημοσίευσης:
2014