Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


521. Synthetic zeolites from lignite fly ash and biomass ash for agricultural applications

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2930124
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Maria Andreadi
Charalampos Vasilatos
Έτος δημοσίευσης:
2019

522. Systematic decoration and physico-chemical characterization of inverted metal-organic frameworks.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928356
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Mertzenich, CL
Papaefstathiou, GS
Friscic, T
Swenson, DC and
MacGillivray, L
Έτος δημοσίευσης:
2004

523. Systematic organic functionalization of the interior spaces of an inverted metal-organic framework.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928359
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Mertzenich, CL
Papaefstathiou, GS
MacGillivray, L
Έτος δημοσίευσης:
2004

524. THE DIGITAL SKILLS CRISIS: ENGENDERING TECHNOLOGY–EMPOWERING WOMEN IN CYBERSPACE

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2886623
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou ,
Nancy Pascall
Έτος δημοσίευσης:
2020

525. THE HISTORY OF ATTITUDES TOWARDS INTERDEPENDENT PREFERENCES

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928120
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
STAVROS A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
2012

526. THE IMPACT OF FOOD INTAKE ON THE LUMINAL ENVIRONMENT AND PERFORMANCE OF ORAL DRUG PRODUCTS WITH A VIEW TO IN VITRO AND IN SILICO SIMULATIONS: A PEARRL REVIEW

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2783715
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Christina Pentafragka
Mira Symillides
Mark McAllister
Jennifer Dressman
Maria Vertzoni
Christos Reppas
Έτος δημιουργίας:
2018

527. THE IMPLICIT PSYCHOLOGY OF THE THEORY OF THE RATIONAL CONSUMER: AN INTERPRETATION

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928081
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
STAVROS A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1990

528. THINKING GLOBALLY AND ACTING LOCALLY: THE POWER OF PLAY AND GAMES

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2418144
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
, Konstantinos Karteroliotis
,Fotini Venetsanou,
Aspasia Dania
Έτος δημιουργίας:
2017

529. TOWARDS A GENDER-NEUTRAL INCLUSIVE INFORMATION SOCIETY: PRESERVING THE EUROPEAN MODEL IN THE INFORMATION AGE

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2775555
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
,NIKOLAOS PATSANTARAS
Έτος δημοσίευσης:
2005

530. TWO LEVELS OF HEDONISTIC INFLUENCE ON MICROECONOMIC THEORY

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928080
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
STAVROS A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1990

533. Teaching rotation system and evaluating the performance of volleyball with spreadsheet software.

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930736
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Drikos, Sotirios
Tsoukos, Athanasios
Έτος δημοσίευσης:
2019

534. Template-Controlled Reactivity in the Organic Solid State by Principles of Coordination-Driven Self-Assembly

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928335
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Dejan-Krešimir Bučar
Giannis S. Papaefstathiou
Tamara D. Hamilton
Qianli L. Chu
Ivan G. Georgiev
Leonard R. MacGillivray
Έτος δημοσίευσης:
2007

535. Template-Controlled Synthesis in the Solid-State

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2928366
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Leonard R. MacGillivray
Giannis S. Papaefstathiou
Tomislav Friščic
Dushyant B. Varshney
Tamara D. Hamilton
Έτος δημοσίευσης:
2005

536. Template-controlled reactivity: Following natures way to design and construct metal-organic polyhedra and polygons

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928349
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Tamara D. Hamilton
Giannis S. Papaefstathiou
Leonard R. MacGillivray
Έτος δημοσίευσης:
2005

537. Template-directed organic synthesis: Using molecules to build molecules by design.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928386
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
MacGillivray, LR
Papaefstathiou, GS
Varshney, DB
Έτος δημοσίευσης:
2002

538. Tendances actuelles de la Littérature comparée dans le Sud - est de l'Europe. Sous la direction de Anna Tabaki, [2006 (p. 210)]

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2673109
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki), επιμ.
Έτος δημοσίευσης:
2006

539. Tendencies of the volleyball serving skill with respect to the serve type across genders

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930740
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Kitsiou, Andriana
Sotiropoulos, Konstantinos
Drikos, Sotiris
Barzouka, Karolina
Malousaris, Grigoris
Έτος δημοσίευσης:
2020