Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


521. Infection control measures during the COVID-19 outbreak: An experience from reopening dental clinics in a university environment.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928164
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Συγγραφείς:
Maria Αntoniadou, Ioannis Tzoutzas, Fotios Tzermpos, Vasilios Panis, Helena C. Maltezou, Maria Tseroni, and Foivos Madianos
Έτος δημοσίευσης:
2020

522. Indo-European morphology [I$\nu$$\delta$o-E$\upsilon$$\rho$$\omega$$\pi$$\alpha$$\ddot{\iota}$$\kappa$$\acute{\eta}$ $\mu$o$\rho$$\varphi$o$\lambda$o$\gamma$$\acute{\iota}$$\alpha$ ]

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930675
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2020

523. In-between full levitation and stable Cassie-Baxter: A range of interesting wetting states enabled by gas perfusion through porous media

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916659
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Nikolaos Vourdas
Vassilis Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2018

524. In vitro methods to assess drug precipitation in the fasted small intestine – a PEARRL review

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2765404
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Patrick J. O'Dwyer
Chara Litou
Karl J. Box
Jennifer B. Dressman
Edmund S. Kostewicz
Martin Kuentz
Christos Reppas
Έτος δημιουργίας:
2018

525. In Defense of Pharmaceutically Enhancing Human Morality

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2902836
Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας
Συγγραφείς:
Evangelos D. Protopapadakis
Έτος δημοσίευσης:
2017

526. Impressive structural features from the interactions of alpha-aminoisobutyric acid (Aib) and Aib-based peptides with Zn(II)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928336
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katsoulakou, E.
Papaefstathiou, G.
Pairas, G.
Raptopoulou,
C. P.
Terzis, A.
Cordopatis, P.
Manessi-Zoupa, E.
Έτος δημοσίευσης:
2007

527. Impersonals in the diachrony of Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930584
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
and Papangeli, Dimitra
Έτος δημοσίευσης:
2007

528. Impersonals in the diachrony of Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930698
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Papangeli, Dimitra
Έτος δημοσίευσης:
2007

529. Impact of processing parameters on tensile strength, inprocess crystallinity and mesostructure in FDM-fabricated PLA specimens

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2881657
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Ognjan Luzanin, Dejan Movrin, Vassilis Stathopoulos, Pavlos Pandis, Tanja Radusin, Vera Guduric
Έτος δημοσίευσης:
2019

530. INOR 857-Supramolecular functionalization: A method to construct and decorate isoreticular metal-organic frameworks

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928337
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Mertzenich, Claude L.
Papaefstathiou, Giannis S.
Friscic,
Tomislav
Swenson, Dale C.
MacGillivray, Leonard R.
Έτος δημοσίευσης:
2007

531. INOR 1126-Porous, systematically functionalized metal-organic frameworks constructed from building units prepared in the organic solid state

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928340
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Mertzenich, Claude L.
Papaefstathiou, Giannis S.
Friscic,
Tomislav
Swenson, Dale C.
MacGillivray, Leonard
Έτος δημοσίευσης:
2007

532. Hydrogen-bonded networks based on manganese(II), nickel(II), copper(II) and zinc(II) complexes of N,N′-dimethylurea

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928368
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Robby Keuleers
Herman O. Desseyn
Giannis S. Papaefstathiou
Labrini Drakopoulou
Spyros P. Perlepes
Catherine P. Raptopoulou
Aris Terzis
Έτος δημοσίευσης:
2003

533. Hydrogen-Bonded Networks Based on Cobalt(II), Nickel(II), and Zinc(II) Complexes of N,N-Diethylurea

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928308
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Labrini Drakopoulou
Catherine P. Raptopoulou
Aris Terzis
Giannis S. Papaefstathiou
Έτος δημοσίευσης:
2010

534. Hydrogen bonded networks based on lanthanide(III) complexes of N,N ‘-dimethylurea (DMU): preparation, characterisation, and crystal structures of [Nd(DMU)(6)][NdCl6] and [Nd(NO3)(3)(DMU)(3)]

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928369
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Eleanna Diamantopoulou
Giannis S Papaefstathiou
Aris Terzis
Catherine P Raptopoulou
Herman O Desseyn
Spyros P Perlepes
Έτος δημοσίευσης:
2003

535. How does a basic word order become ungrammatical? SOV from Classical to Koine Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930640
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2015

536. How does a basic word order become ungrammatical? SOV from Classical to Koine Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930538
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2015

537. Homophobia predictors – A case study in Greece: heterosexual physical education student attitudes towards male and female homosexuality

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2779529
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Yannis Georgiou,
Nikolaos Patsantaras,
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2018

538. Holy Bread Stamps from Early Byzantine Delphi

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932192
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
2012

539. History and Politics: Reading the Old Testament in Byzantium

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2880198
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2019

540. High-spin Ni(ii) clusters: triangles and planar tetranuclear complexes

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928305
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Athanassios D. Katsenis
Vadim G. Kessler
Giannis S. Papaefstathiou
Έτος δημοσίευσης:
2011