Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


521. “The Greek-speaking Instruction of the Psaltic Art. Past, Present and Future”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935275
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2012

522. “Daniel the Protopsaltes (+ 1789): his life and work. A preliminary paper”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935283
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2010

523. “From the Ritual of the Matins Servise: The insertion of poetic texts in the chant of the Polyeleos”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935293
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chadaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

524. “Tradition and Innovation in the Person of Petros Bereketes”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935289
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2008

525. “The ‘woman figure’ in Byzantine Melopoeia”

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2935267
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

526. "All master composers of Greek ecclesiastic music": An initial step on a new History of Greek sacral music”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935263
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2010

527. “The figures of composer and chanter in Greek Psaltic Art”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935270
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2009

528. “ ‘…old wine into new bottles…’ The continuity of the Tradition in the Contemporary Composition Practice of Byzantine Music”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935260
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

529. “Yet another contributor to the exegesis’ issue: Georgios-Eutychios Ugurlus”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935279
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

530. “СЛУЧАИ СМЕШЕНИЯ ОДНОИМЕННЬІХ СВЯТОГОРСКИХ ПСАЛТОВ (НА ПРИМЕРЕ ИМЕНИ ДАМАСКИН)”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935299
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2008

531. “Visual Aspects of Byzantine Music Modes: Exploring the 'Ethos' of Byzantine Melopoeia through Acoustic Analysis”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935302
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes-Anastasia Georgaki
Έτος δημοσίευσης:
2012

532. "G. Stathis , Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant ; translated and revised by Konstantinos Terzopoulos [Studies in Eastern Orthodoxy 1], Bern 2014, σελ. 332. ISBN 978-3-0343-0912-7"

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935306
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλέας Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2016

533. Synthesis of N-Glucopyranosidic Derivatives as Potential Inhibitors that Bind at the Catalytic Site of Glycogen Phosphorylase

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935038
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
T. Gimisis
Έτος δημοσίευσης:
2010

534. One-Electron Reduction of 8-Bromo-2-aminoadenosine in the Aqueous Phase: Radiation Chemical and DFT Studies of the Mechanism

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935042
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Panagiotis Kaloudis
Mila DAngelantonio
Maurizio Guerra
Thanasis Gimisis
Quinto G. Mulazzani
Chryssostomos Chatgilialoglu
Έτος δημοσίευσης:
2008

535. {Anomeric Spironucleosides of $\beta$-d-Glucopyranosyl Uracil as Potential Inhibitors of Glycogen Phosphorylase}

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935029
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Aggeliki Stathi
Michael Mamais
Evangelia D. Chrysina
Thanasis Gimisis
Έτος δημοσίευσης:
2019

536. Oleokoronal and Oleomissional: New major phenolic ingredients of extra virgin olive oil

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935035
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Diamantakos, Panagiotis
Velkou, Angeliki
Killday, K Brian
Gimisis, Thanasis
Melliou, Eleni
Magiatis, Prokopios
Έτος δημοσίευσης:
2015

537. Photolabile N-hydroxypyrid-2(1H)-one derivatives of guanine nucleosides: a new method for independent guanine radical generation

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935039
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Panagiotis Kaloudis
Cecilia Paris
Despoina Vrantza
Susana Encinas
Raul Pérez-Ruiz
Miguel A. Miranda
Thanasis Gimisis
Έτος δημοσίευσης:
2009

538. A New Potent Inhibitor of Glycogen Phosphorylase Reveals the Basicity of the Catalytic Site

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935033
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Michael Mamais
Alessandra Degli0.25emEsposti
Virginia Kouloumoundra
Thomas Gustavsson
Filippo Monti
Alessandro Venturini
Evangelia D. Chrysina
Dimitra Markovitsi
Thanasis Gimisis
Έτος δημοσίευσης:
2017

539. exo-N-[2-(4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamido)ethyl]-dC: a novel intermediate in the synthesis of dCTP derivatives for photoaffinity labelling

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935041
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Crina Cismas
Thanasis Gimisis
Έτος δημοσίευσης:
2008

540. {Synthesis of N4-aryl-$\beta$-d-glucopyranosylcytosines: a methodology study}

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935036
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Michael Mamais
Virginia Kouloumoundra
Eugenia Smyrli
Paschalis Grammatopoulos
Evangelia D. Chrysina
Thanasis Gimisis
Έτος δημοσίευσης:
2015