Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


541. 1D and 2D metal–organic frameworks functionalized with free pyridyl groups

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928344
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Tamara D. Hamilton
Dejan-Krešimir Bučar
Manza B.J. Atkinson
Giannis S. Papaefstathiou
Leonard R. MacGillivray
Έτος δημοσίευσης:
2006

542. Supramolecular control of reactivity in the solid state using dinuclear metal complexes and assemblies

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928345
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
MacGillivray, Leonard
Papaefstathiou, Giannis S.
Chu, Qianli and
Georgiev, Ivan G.
Έτος δημοσίευσης:
2006

543. Methanolysis as a route to gallium(III) clusters: Synthesis and structural characterization of a decanuclear molecular wheel

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928343
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Giannis S. Papaefstathiou
Anastasia Manessi
Catherine P. Raptopoulou
Aris Terzis
Theodoros F. Zafiropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2006

544. A Mononuclear and a Mixed-Valence Chain Polymer Arising from Copper(II) Halide Chemistry and the Use of 2,2-Pyridil

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928342
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Constantinos J. Milios
Catherine P. Raptopoulou
Aris Terzis
Spyros P. Perlepes
Giannis S. Papaefstathiou
Έτος δημοσίευσης:
2007

545. Synthesis, X-Ray Structure, and Characterization of a Complex Containing the Hexakis(urea)cobalt(II) Cation and Lattice Urea Molecules

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928341
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Labrini Drakopoulou
Constantina Papatriantafyllopoulou
Aris Terzis
Spyros P. Perlepes
Evy Manessi-Zoupa
Giannis S. Papaefstathiou
Έτος δημοσίευσης:
2007

546. A general synthetic route for the preparation of high-spin molecules: Replacement of bridging hydroxo ligands in molecular clusters by end-on azido ligands

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928339
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Giannis S. Papaefstathiou
Athanassios K. Boudalis
Theocharis C. Stamatatos
Constantinos J. Milios
Constantinos G. Efthymiou
Catherine P. Raptopoulou
Aris Terzis
Vassilis Psycharis
Yiannis Sanakis
Ramon Vicente
Albert Escuer
Jean-Pierre Tuchagues
Spyros P. Perlepes
Έτος δημοσίευσης:
2007

547. INOR 1126-Porous, systematically functionalized metal-organic frameworks constructed from building units prepared in the organic solid state

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928340
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Mertzenich, Claude L.
Papaefstathiou, Giannis S.
Friscic,
Tomislav
Swenson, Dale C.
MacGillivray, Leonard
Έτος δημοσίευσης:
2007

548. 2,2 ‘-Bipyridine,1,10-phenanthroline and 2,2 ‘: 6,2 ‘’-terpyridine in gallium(III) chemistry: Complexes containing the Ga-2(III)(mu-OH)(2)(4+) core

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928338
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Giannis S. Papaefstathiou
Andreas Sofetis
Catherine P. Raptopoulou
Aris Terzis
George A. Spyroulias
Theodoros F. Zafiropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2007

549. Template-Controlled Reactivity in the Organic Solid State by Principles of Coordination-Driven Self-Assembly

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928335
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Dejan-Krešimir Bučar
Giannis S. Papaefstathiou
Tamara D. Hamilton
Qianli L. Chu
Ivan G. Georgiev
Leonard R. MacGillivray
Έτος δημοσίευσης:
2007

550. Impressive structural features from the interactions of alpha-aminoisobutyric acid (Aib) and Aib-based peptides with Zn(II)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928336
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katsoulakou, E.
Papaefstathiou, G.
Pairas, G.
Raptopoulou,
C. P.
Terzis, A.
Cordopatis, P.
Manessi-Zoupa, E.
Έτος δημοσίευσης:
2007

551. INOR 857-Supramolecular functionalization: A method to construct and decorate isoreticular metal-organic frameworks

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928337
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Mertzenich, Claude L.
Papaefstathiou, Giannis S.
Friscic,
Tomislav
Swenson, Dale C.
MacGillivray, Leonard R.
Έτος δημοσίευσης:
2007

552. Ferromagnetic coupling in a 1D coordination polymer containing a symmetric [Cu (mu(1,1)-N-3)(2)Cu(mu(1,1)-N-3)(2)Cu](2+) core and based on an organic ligand obtained from the solid state

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928334
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Theocharis C. Stamatatos
Giannis S. Papaefstathiou
Leonard R. MacGillivray
Albert Escuer
Ramon Vicente
Eliseo Ruiz
Spyros P. Perlepes
Έτος δημοσίευσης:
2007

553. A lanthanide-based helicate coordination polymer derived from a rigid monodentate organic bridge synthesized in the solid state

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928333
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Dejan-Krešimir Bučar
Giannis S. Papaefstathiou
Tamara D. Hamilton
Leonard R. MacGillivray
Έτος δημοσίευσης:
2008

554. Rare tetranuclear mixed-valent [MnII2MnIV2] clusters as building blocks for extended networks

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928332
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Georgios Karotsis
Leigh F. Jones
Giannis S. Papaefstathiou
Anna Collins
Simon Parsons
Tuyen D. Nguyen
Marco Evangelisti
Euan K. Brechin
Έτος δημοσίευσης:
2008

555. Diorganotin(IV) complexes of dipeptides containing the alpha-aminoisobutyryl residue (Aib): Preparation, structural characterization, antibacterial and antiproliferative activities of [(n-Bu)(2)Sn(H-L-1)] (LH = H-Aib-L-Leu-OH, H-Aib-L-Ala-OH)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928330
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Eugenia Katsoulakou
Manolis Tiliakos
Giannis Papaefstathiou
Aris Terzis
Catherine Raptopoulou
George Geromichalos
Konstantinos Papazisis
Rigini Papi
Anastasia Pantazaki
Dimitris Kyriakidis
Paul Cordopatis
Evy Manessi-Zoupa
Έτος δημοσίευσης:
2008

556. Di-2-pyridyl Ketone/Benzoate/Azide Combination as a Source of Copper(II) Clusters and Coordination Polymers: Dependence of the Product Identity on the Solvent

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928329
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Theocharis C. Stamatatos
Vassilis Tangoulis
Catherine P. Raptopoulou
Aris Terzis
Giannis S. Papaefstathiou
Spyros P. Perlepes
Έτος δημοσίευσης:
2008

557. Onion-Shell Metal-Organic Polyhedra (MOPs): A General Approach to Decorate the Exteriors of MOPs using Principles of Supramolecular Chemistry

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928328
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Tamara D. Hamilton
Giannis S. Papaefstathiou
Tomislav Friscic
Dejan-Kresimir Bucar
Leonard R. MacGillivray
Έτος δημοσίευσης:
2008

558. Twisting, bending, stretching: strategies for making ferromagnetic [MnIII3] triangles

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928327
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Ross Inglis
Stephanie M. Taylor
Leigh F. Jones
Giannis S. Papaefstathiou
Spyros P. Perlepes
Saiti Datta
Stephen Hill
Wolfgang Wernsdorfer
Euan K. Brechin
Έτος δημοσίευσης:
2009

559. Transforming the cube: a tetranuclear cobalt(II) cubane cluster and its transformation to a dimer of dimers

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928326
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Athanassios D. Katsenis
Ross Inglis
Alexandra M. Z. Slawin
Vadim G. Kessler
Euan K. Brechin
Giannis S. Papaefstathiou
Έτος δημοσίευσης:
2009

560. Supramolecular Entanglement from Interlocked Molecular Nanomagnets

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928325
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Constantinos C. Stoumpos
Ross Inglis
Georgios Karotsis
Leigh F. Jones
Anna Collins
Simon Parsons
Constantinos J. Milios
Giannis S. Papaefstathiou
Euan K. Brechin
Έτος δημοσίευσης:
2009