Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


581. Μεταναστευτικό. Ριζοσπαστικοποίηση των Μεταναστών και Εξτρεμισμός.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865718
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πολιάς Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

582. Τρομοκρατία και μεταναστευτικές ροές. Θέματα ασφαλείας στην Ευρωπαική Ένωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2772009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νάσιος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

583. Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Κρίσης – Αντιμετώπισης Τρομοκρατικού Χτυπήματος σε Μητροπολιτικό Κέντρο. Υποθετική μελέτη περίπτωσης έκρηξης βόμβας στο σταθμό μετρό του Συντάγματος στην Αθήνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866124
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταμουρίδης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

584. Η Πρόσφατη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη και την Ελλάδα την επαύριο της αραβικής άνοιξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819675
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαμούρη Κασσιανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

585. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας: η δημιουργία, η εξέλιξη και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την διαχείριση κρίσεων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818821
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σουλάκη Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

586. Διαχείριση τεχνολογικών και Natech καταστροφών στην Ελλάδα. Οργάνωση και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων σε ατύχημα κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνών ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865662
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

587. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, βασισμένο στη χρήση Μουσειοβαλίτσας, με θέμα τη διαχείριση πυρκαγιάς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876669
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψαράκη Μακρίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

588. Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) σε θέματα σεισμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814370
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

589. Η χρήση των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) στην Πολιτική Προστασία και στη Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων. Προτάσεις για χρήση στο Ελληνικό περιβάλλον.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865890
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπόντζιος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

590. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΟΛΥΚΡΙΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865942
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσονάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

591. Ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που υπάρχουν πλησίον εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες στο πλαίσιο των οδηγιών SEVESO I, II και ΙΙΙ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866185
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βιορέ Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

592. Διαχείριση Ηφαιστειακού Κινδύνου στην Ιταλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846858
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαμαρέλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

593. Συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων Εκτίμησης Βιομηχανικού Κινδύνου με τη χρήση υπολογιστικού μοντέλου εκτίμησης επιπτώσεων και αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο παρελθόν σε βιομηχανίες, παγκοσμίως. Αποκλίσεις μεταξύ θεωρητικών και πραγματικών τιμών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865794
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάμπας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

594. Επιπτώσεις των μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων-Αντιμετώπιση και στρατηγικές διαχείρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρυσικός Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

595. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης – Εκκένωσης Σχολικών Εγκαταστάσεων - Η περίπτωση του Πρότυπου Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846936
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου Αιμιλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

596. Επικινδυνότητα ηφαιστειακών αερίων, διαχείριση και τρόποι αντιμετώπισής τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865480
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρίου Θωμάς
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

597. Σεισμικός Κίνδυνος και Σεισμική Διακινδύνευση στο Δήμο Κατερίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896772
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χιονίδης Σάββας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

598. Στρατηγική Διαχείριση για πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών: Η περίπτωση του Δήμου Χαλανδρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896756
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

599. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η υψηλή βλάστηση γύρω από οικισμούς, παίζει ρόλο στις δασικές πυρκαγιές. Δεδομένου των καταστροφών των τελευταίων ετών, η παρούσα εργασία θα εξετάσει το ρόλο αυτών των βασιλείων κατά την εκδήλωση φυσικών φαινομένων και ιδιαίτερα δασικών πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896752
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χονδρονικόλας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

600. Σχεδιασμός και Οριοθέτηση χώρων Καταφυγής μετά από Σεισμό, στο Δήμο Κατερίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896777
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χιονίδου-Γιαμούζη Ζουμπούλη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες