Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


61. Μελέτη του δείκτη γ κατά τον έλεγχο ποιότητας πλάνων IMRT και VMAT

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919174
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στασινού Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

62. Μελέτη δοσιμετρικών χαρακτηριστικών ακτινοθεραπείας πλέγματος με χρήση Gafchromic EBT XD φιλμ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922384
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζούμη Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

63. Μελέτη της επίδρασης της χημικής σταθεροποίησης και ψύξης στην ποιότητα του οστικού ιστού με φασματοσκοπία Raman

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922637
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπανού Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

64. Fundamentals of magnetic particle imaging: a simulation study

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922862
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιδέρη Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

65. Γεωμετρικές παραμορφώσεις, ανεξάρτητες από την εφαρμοζόμενη ακολουθία, σε εικόνες απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922836
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσακίρη Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

66. Απεικονιστικές μετρήσεις της παραμέτρου Τ2 με τεχνικές ΑΜΣ σε σχέση με τις ηλεκτρικές αγωγιμότητες και θερμοκρασίες στις κλίμακες ήπιας υπερθερμίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2926829
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρκαβίτσας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

67. Μοντελοποίηση διάταξης χωρητικής υπερθερμίας συχνότητας 27.12MHz. Αριθμητικές αναλύσεις και αποτελέσματα με χρήση τριών τύπων βιολογικών ιστών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2924429
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λουκίδης Σάββας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

68. Σύγκριση δεικτών τοπικής ενεργοποίησης σε διαφορετικούς αριθμούς δειγμάτων στη λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925787
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουρνάζου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

69. Καθορισμός τοπικών διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς (ΔΕΑ) για επιλεγμένες διαδικασίες επεμβατικής ακτινολογίας σε συνάρτηση και με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925223
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πρωτοψάλτης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

70. Προκαταρτική Μελέτη Δοσιμετρικών Παραμέτρων Αξονικής Τομογραφίας Προσομοίωσης Στην Ακτινοθεραπεία Στα Πλαίσια Της Αρχής Της Βελτιστοποίησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925374
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λαμπρινός Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

71. Συγκριτική μελέτη διαφορετικών υλικών σε εφαρμογές δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού: Βέλτιστη ευαισθησία σε μετρήσεις δόσης ακτινοβολίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2927022
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντούλη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

72. Υπολογισμός του Κλάσματος Απορρόφησης σε Μικρομεταστάσεις από πηγές Ηλεκτρονίων: Σύγκριση Αναλυτικών Μεθόδων με τον Κώδικα Monte Carlo Geant4.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2930051
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοτρούμπελου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας