Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


681. Κλασικές θέσεις κυρτών σωμάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308976
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκεσίνης Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2015

682. Θέματα της εργοδικής θεωρίας Ramsey

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308961
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσογιάννης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2011

683. Η σχέση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με την τελικά περιοδική ανθυφαίρεση στα αρχαία ελληνικά Μαθηματικά.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308942
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τασσόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

684. Η Μαθηματική Ερμηνεία της Έννοιας της Δόξας στην Πλατωνική Φιλοσοφία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308936
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίρμπα-Παππά Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2011

685. Η ανθυφαιρετική φύση των μαθημάτων στον Πλάτωνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308922
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινίδης Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2015

686. Επιστημικές τροπικές λογικές δίχως επίγνωση της άγνοιας. Γνωσιακές δομές, και επεκτάσεις με εκτίμηση και πληροφόρηση.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308878
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζήκος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

687. Διδιαστατότητα: Θεωρία και Αλγοριθμικές Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308818
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσώνας Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2014

688. Διασπάσεις Ομάδων και Σχεδόν Ισομετρίες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308810
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννουδοβαρδή Μάρθα - Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2015

689. Γεωμετρία τών ισοτροπικών λογαριθμικά-κοίλων μέτρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308791
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βριτσίου Βεατρίκη-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2013

690. Γεωμετρία των l_q κεντροειδών σωμάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308789
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυρακάκης Παντελής
Έτος εκπόνησης:
2014

691. Γεωμετρική Μελέτη Λύσεων Ελλειπτικών Συστημάτων Μεταβολικής Δομής με Δυναμικά Αλλαγής Φάσεων και Σχετικά Προβλήματα Ελαχιστικών Επιφανειών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308787
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαλιάγκας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2016

692. Γεωμετρικές μέθοδοι στη θεωρία ομάδων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308784
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψάλτης Προκόπης
Έτος εκπόνησης:
2012

693. Βελτιστοποίηση Στοχαστικών Συστημάτων και Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308755
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καναβέτας Οδυσσέας
Έτος εκπόνησης:
2014

694. Βαρυκεντρικές υποδιαιρέσεις, σμήνη και απαρίθμηση μεταθέσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308753
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαββίδου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2013