Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


681. Complexity dichotomies for approximations of counting problems

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320940
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκόμπελ-Μαγκάκης Ανδρέας-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

682. Classical and Bayesian Inference for Threshold Regression Models

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775098
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλτούκα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

683. Change-Averse Nash Equilibria in Congestion Games

Διπλωματική Εργασία uoadl:2300505
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάντης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

684. Bayesian Variable Selection for Normal and Generalized Linear Models

Διπλωματική Εργασία uoadl:2855006
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρασκευοπούλου Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

685. Aριθμητικές Μέθοδοι σε Γραμμικά Συστήματα Κακής Κατάστασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320868
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ράμμου Κωνσταντία
Έτος εκπόνησης:
2012

686. Aναλυτική απόδειξη του θεωρήματος των πρώτων αριθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαμβόκας Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2012

687. Aκολουθιακή θεωρία γενικευμένων συναρτήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320827
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκίκας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

688. Asymptotic Analysis of Outerplanar Graphs with Subgraph Obstructions

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320908
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βελώνα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016

689. Approximation algorithms on network resource allocation

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320899
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτλή Άννα
Έτος εκπόνησης:
2015

690. Approximating Minkowski Decomposition and 2D Subset Sum

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320897
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζόβας Χαρίλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

691. Applications of Baire's Category Theorem in Complex Analysis in One and Several complex variables

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1673749
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανάλυση

692. Annotated sequent systems for linear temporal logic

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320890
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκκίνης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

693. Analytic properties of sparse graphs and hypergraphs

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2758698
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραγεώργος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

694. An efficient implementation of lazy functional programming languages based on the generalized intensional transformation

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320879
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοφιλόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2014

695. An alternative proof for the NP-completeness of the Grid Subgraph problem

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320877
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηδημητρίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

696. Amenability and C*-algebras

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320874
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρέου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

697. APPROACHES TO THE THEORY OF AGGREGATION

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898139
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκονέζη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

698. A mathematical model for breast cancer and optimal controlled therapies

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864659
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκίκας Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

699. "Κατανόηση Γεωμετρικού σχήματος από μαθητές Β' Λυκείου"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315579
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχελαράκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012