Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


782. The present tense in narratives of contemporary Greek songs [$\Omicron$ $\epsilon$$\nu$$\epsilon$$\sigma$$\tau$ώ$\tau$$\alpha$ς $\sigma$$\tau$$\iota$ς $\alpha$$\phi$$\eta$$\gamma$ή$\sigma$$\epsilon$$\iota$ς $\tau$$\omega$$\nu$ $\sigma$ύ$\gamma$$\chi$$\rho$$\omicron$$\nu$$\omega$$\nu$ $\epsilon$$\lambda$$\lambda$$\eta$$\nu$$\iota$$\kappa$ώ$\nu$ $\tau$$\rho$$\alpha$$\gamma$$\omicron$$\upsilon$$\delta$$\iota$ώ$\nu$]

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930571
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
and Nouchoutidou, Elissavet
Έτος δημοσίευσης:
2005

783. Characteristics of the 16th century dialect of Corfu [X$\alpha$$\rho$$\alpha$$\kappa$$\tau$$\eta$$\rho$$\iota$$\sigma$$\tau$$\iota$$\kappa$ά $\tau$$\eta$ς $\Kappa$$\epsilon$$\rho$$\kappa$$\upsilon$$\rho$$\alpha$ϊ$\kappa$ής $\tau$$\omicron$$\upsilon$ 16$\omicron$$\upsilon$ $\alpha$$\iota$ώ$\nu$$\alpha$]

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930568
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Karantzola, Eleni
and Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2016

784. Active vs. nonactive Voice in the Greek diachrony: Real or apparent optionality in the use of Voice Morphology?

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930574
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
and Fotiadou, Georgia
and Tsimpli, Ianthi Maria
Έτος δημοσίευσης:
2012

785. Special issue ``Proto-Indo-European Syntax and its Development'' in Journal of Historical Linguistics (JHL)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930566
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
and Kulikov, Leonid
and Eds
Έτος δημοσίευσης:
2011

786. Morphosyntactic isoglosses in Indo-European: An introduction

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930608
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Keidan, Artemij
and Kulikov, Leonid
and Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2020

787. The diachrony of labile verbs: Evidence from the history of English and Greek''

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930603
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2010

788. Diachronic aspects of transitivity alternations in Cypriot

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930607
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
and Therapontos, Chrysanthie
Έτος δημοσίευσης:
2009

789. Cognate noun constructions in Early Modern English

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930605
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2018

790. The Greek Septuagint and language change at the syntax-semantics interface: from null to “pleonastic” object pronouns

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930626
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

791. Unaccusativity and the diachrony of null and cognate objects in Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930619
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

792. On the relation between labilizations and neuter gender: Evidence from the Greek diachrony

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930623
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Karantzola, Eleni
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

793. Review__French Anticausatives: A diachronic perspective. By Steffen Heidinger

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930620
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

794. Null vs cognate objects and language contact: Evidence from Hellenistic Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930622
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2012

795. Reconstructing passive and voice in Proto-Indo-European

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930621
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

796. On the verbal complements of aspectual verbs

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930624
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Drachman, Gaberell
Έτος δημοσίευσης:
2012

797. Stability and Change in Postverbal Subject Positions

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930627
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

798. On historical language contact in English and its types: State of the art and new directions

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930654
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Bergs, Nikolaos Lavidas & Alexander
Έτος δημοσίευσης:
2020

799. Diachronic aspects of transitivity alternations in Cypriot Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930648
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Therapontos, Chrysanthie
Έτος δημοσίευσης:
2010

800. Greek cognate datives: From modification to focus

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930649
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Gianollo, Chiara
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014