Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


8681. Η δουρβαλουμάμπη στην κλινική πράξη της θεραπείας του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936086
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιάτζου Νιόβη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8682. Συστηματική ανασκόπηση: Επίδραση του προγράμματος αποκατάστασης στη διαστολική λειτουργία στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936696
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κιόκας Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8683. Ισομορφές των υποδοχέων των ορμονών FSH και LH σε κοκκώδη κύτταρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936474
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρκατζούλης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8684. Επιλόχεια Κατάθλιψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936940
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8685. Η Εφαρμογή του ενδογενους δυναμικού της θρομβίνης σε διάφορες κλινικές καταστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936313
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8686. Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας: ο ρόλος της ενσυναίσθησης, των ψυχολογικών δεξιοτήτων και του κοινωνικού κεφαλαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936190
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπέκα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8687. Συγκριτική επιδημιολογία Covid-19 σε Ευρωπαϊκές χώρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936948
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χελιώτη Μαριόρα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8688. Προγνωστικοί βιοδείκτες οξείας νεφρικής βλάβης σε ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936890
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαχάϊ Έντισον
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8689. 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι βάση πρωτοκόλλου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2936351
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανουσόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8690. Ο προγνωστικός ρόλος της λιπονεκτίνης και της ρεζιστίνης σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο : Μελέτη παρακολούθησης τεσσάρων ετών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2936319
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσιμάρδος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8691. Αντιγονικό σύστημα ομάδων αίματος DUFFY – η συχνότητα των αλληλομόρφων του αντιγόνου DUFFY στον ελληνικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935392
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαϊκάλη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8692. Παιδιατρικές κλινικές μελέτες: ρυθμιστικό πλαίσιο, προκλήσεις και ηθικά ζητήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936308
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκορδίλη Δήμητρα-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8693. Διερεύνηση της μοναξιάς και της κοινωνικής στήριξης σε ασθενείς που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937213
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρή Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8694. Η εφαρμογή της ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937139
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουλουρή Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8695. Αποικισμός πολυανθεκτικών μικροβίων στη ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936766
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τερβόλη Σουάντα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8696. Exploring the role of nuclear receptor NR5A2 in lung cancer

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934588
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λαλά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8697. Επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης (creatine phosphokinase-CK) σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σήψη. Συσχέτιση με την αιτία της σήψης και την έκβαση των ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939982
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκούρα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8698. Η επίδραση της συστηματικής εκγύμνασης με υδροθεραπεία σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση που εμφανίζουν κόπωση και αυξημένη σπαστικότητα στα κάτω άκρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939971
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζαλώνης Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8699. Αντιμετώπιση ασθενών με σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις από κολοορθικό καρκίνο. Ανάλυση του θέματος και πρωτογενής ανάλυση των δεδομένων από την αντιμετώπιση ομάδας ασθενών με αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940000
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ροδίτης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8700. Διαγνωστική αξία της YKL-40 στις νεογνικές λοιμώξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940006
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στελέτου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας