Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


8801. Χαρακτηρισμός δοσιμέτρων nanoDot οπτικής φωταύγειας (optically stimulated luminescent dosimeters - OSLDs) για in-vivo δοσιμετρία στην ακτινοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Προύντζος Νικόλαος-Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8802. H επίδραση της υποξαιμικής έναντι της νορμοξαιμικής ανάταξης του σοβαρού αιμορραγικού shock στην επερχόμενη σήψη και στις διαταραχές του ενδοθηλίου της πνευμονικής κυκλοφορίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940796
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αυγουστάτου Καλλιρρόη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8803. Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση χρόνιων ολικών αποφράξεων. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940939
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσίλλης Νικήτας
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8804. Η μεταβολή της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με επείγουσα υπέρταση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941005
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κολοκυθά Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8805. Διαπροσωπικές σχέσεις - Τύποι δεσμού και ψυχική υγεία σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941873
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρβανιτάκη Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8806. Καλλυντικά - τεχνικές ονύχων και ανεπιθύμητες ενέργειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941900
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυράνα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8807. Αναδρομική μελέτη των θυρεοειδοπαθειών στον ελληνικό πληθυσμό, ως αποτέλεσμα ανοσοθεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941912
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντού Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8808. Η συμβολή του Προεμμηνορυσιακού Συνδρόμου στη ρύθμιση της αρτηριακής ελαστικότητας και της αρτηριακής πίεσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2942547
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στεργιώτης Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8809. Ανατομική μελέτη των στεφανιαίων αγγείων και παραλλαγές αυτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942559
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8810. The role of hypothalamic inflammation in diet-induced obesity and its association with cognitive and mood disorders

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942595
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Διονυσοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8811. Oριακή Διαταραχή Προσωπικότητας: Παράγοντες που σχετίζονται με την πρόωρη αποχώρηση από την θεραπεία, ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες, και οργάνωση προσωπικότητας κατά το Inventory of Personality Organisation.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942601
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κόκκορης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8812. Η Χρήση Αποτυπωτικών Υλικών και Μεθόδων Αποτύπωσης για Ακίνητες Αποκαταστάσεις στη Σύγχρονη Οδοντιατρική Κλινική Πράξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942613
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Καλαντζοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8813. Ανατομικές παραλλαγές εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας και λήψη προσθιοπλάγιου κρημνού μηρού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942680
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζούμα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8814. Προεκλαμψία και καρδιαγγειακή νόσος. Ο ρόλος των στατινών στην υποστροφή της νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942714
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χονδράκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8815. Αγχώδεις και καταθλιπτικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942719
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συκκά Ερμιόνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8816. Στάθμιση του δείκτη σοβαρότητας οριακής διαταραχής προσωπικότητας, BPDSI-IV, μελέτη της αξιοπιστίας μεταξύ εξεταστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942728
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σουλτάνη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8817. Ταυτίζεται πάντα η οριακή διαταραχή προσωπικότητας κατά DSM-5 με την οριακή οργάνωση κατά Kernberg; Στάθμιση του ερωτηματολογίου οργάνωσης της προσωπικότητας IPO-GR (Inventory of Personality Organization, IPO)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942758
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούστα Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8818. Υπογλώσσιο νεύρο, ανατομία, ανατομικές παραλλαγές και κλινική σημασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942777
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανώλη Αρεζίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8819. Επιπολασμός και προδιαθεσικοί παράγοντες της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942826
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σμυρλή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8820. Ο ρόλος των ενδομήτριων λοιμώξεων στην αποτυχία εμφύτευσης & στις καθ' έξιν αποβολές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κρόκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας