Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


961. Optimality Theory and Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930685
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

963. Characteristics of the 16th century dialect of Corfu [X$\alpha$$\rho$$\alpha$$\kappa$$\tau$$\eta$$\rho$$\iota$$\sigma$$\tau$$\iota$$\kappa$$\acute{\alpha}$ $\tau$$\eta$$\varsigma$ K$\varepsilon$$\rho$$\kappa$$\upsilon$$\rho$$\alpha$$\ddot{\iota}$$\kappa$$\acute{\eta}$$\varsigma$ $\tau$o$\upsilon$ 16o$\upsilon$ $\alpha$$\iota$$\acute{\omega}$$\nu$$\alpha$]

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930679
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Karantzola, Eleni
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2016

964. Special issue “Proto-Indo-European Syntax and its Development” in Journal of Historical Linguistics (JHL)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930677
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Kulikov, Leonid
Eds
Έτος δημοσίευσης:
2011

967. Indo-European morphology [I$\nu$$\delta$o-E$\upsilon$$\rho$$\omega$$\pi$$\alpha$$\ddot{\iota}$$\kappa$$\acute{\eta}$ $\mu$o$\rho$$\varphi$o$\lambda$o$\gamma$$\acute{\iota}$$\alpha$ ]

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930675
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2020

968. Special issue “Typology of labile verbs: Focus on diachrony” in "Linguistics"_Special Issue_

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930676
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Eds
Έτος δημοσίευσης:
2014

969. Introduction. New Perspectives in Greek Linguistics

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930674
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Nouchoutidou, Elissavet
Sionti, Marietta
Έτος δημοσίευσης:
2008

970. Introduction. Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics 1 [Selected Papers from the 20th ISTAL: Phonetics, phonology, syntax, semantics, morphology], 9-14. Publisher: de Gruyt

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930670
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Alexiou, Thomai
Sougari, Areti Maria
Έτος δημοσίευσης:
2014

971. Introduction. Special Issue on Proto-Indo-European Syntax and its Development, Journal of Historical Linguistics

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930671
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

972. Introduction. Selected Papers from the 19th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930672
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kitis-Koutoupi, Eliza
Lavidas, Nikolaos
Topintzi, Nina
Tsangalidis
Anastasios
Έτος δημοσίευσης:
2011

973. Introduction. Special issue: Typology of labile verbs: Focus on diachrony

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930668
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

974. Professor Christoforos Charalambakis: His contribution to the interdisciplinary approaches to Linguistics, society and education - Article invited by the journal editors

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930666
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2017

975. Introduction - Proto-Indo-European Syntax and its Development

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930667
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2015

976. Non-canonical case marking, Voice, and Case theory: Evidence from the diachrony of Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930664

977. Directionality of changes in the system of Voice and the role of Tense-Aspect in (Proto-)Indo-European: Evidence from Greek and Vedic

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930663

978. Case in diachrony: Or, why Greek is not English

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930662
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2017

979. Loanwords in Turkish

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930661

980. Syntactic borrowability in a Sprachbund setting: Object clitics and definite articles in the West Thracian Greek (Evros) dialect

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930658
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2019